Landsmøde – Arkiv

Tid: 30.-31.marts 2017

Sted:  Hotel Nyborg Strand

Landsmøde 2017– Socialt Lederforum
Program:

Torsdag 30. marts 2017
09.30 – 10.30 Ankomst – Kaffe/Rundstykker
10.30 – 11.00 Velkomst
Videohilsen fra Mai Mercado
11.00 – 11.30 Oplæg:

Nyt fra Socialstyrelsen

Socialt Lederforum har et tæt samarbejde med Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed.
Vi får en status v. kontorchef Elisabeth Marian Thomassen og kontorchef Sanna Dragholm.

11.30 – 12.30 Oplæg:

I bad med Picasso – ledelse med kant

Lene  Tanggaard, Cand. Psych., Ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet. Leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling.

I forbindelse med sin forskning i læring og kreativitet i praksis, har Lene Tanggaard udgivet en længere række bøger; bl.a. “Læring og Identitet”, “Kreativitet skal læres – når talent bliver til innovation” og “Psykologi: forskning og profession”. Foruden dette står hun også bag “I bad med Picasso” og “Lær!”.

På sin helt egen måde giver Lene Tanggaard et kig på ledelse, som tager udgangspunkt i kreativitet, innovation, motivation og engagement.  

12.30 – 13.30 Frokost – Ideboder
13.30 – 14.30 Oplæg:

I politikkens vold – offentlige lederes vilkår og muligheder
Peter Bjerre Mortensen, professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forfatter til artikler og bøger om offentlig forvaltning, offentlig styring og offentlig regulering.

I et folkestyre som det danske er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret. Peter Bjerre Mortensen giver I sit oplæg eksempler på, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt får for de offentlige lederes varetagelse af ledelsesopgaven. Han demonstrerer, hvordan de ledere, der forstår at orientere sig i det politiske landskab, kan få betydelig indflydelse på den offentlige politik og dens udmøntning. Men det politiske grundvilkår kan også rumme ubehagelige overraskelser for de ledere, der kommer i klemme, fordi de ikke formår at placere sig selv i et politisk spil. 

14.30 – 15.15 Pause og indkvartering
15.15 – 16.15

 

 

Debat og samtale i sofaen:

Vi har sat to tidligere topembedsmænd stævne.

Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen og Ole Pass, tidligere socialdirektør i Rødovre Kommune mødes i sofaen med en trænet interviewer. Og de har begge noget på hjerte.

Formatet er tænkt som et alternativ til mange års paneldebatter på Socialt Lederforums landsmøder.

Her bliver der mulighed for at for at lytte til et par tidligere topchefer indenfor den offentlige sektor. Med baggrund I deres mangeårige engagement og erfaringer kommenterer de på fortidens og nutidens socialpolitiske tendenser, og de vil også give deres bud på, hvad der måske kan være på vej – i en verden, hvor vi netop har sagt velkommen til tre nye ministre på Socialt Lederforums område, herunder en minister for offentlig innovation. Sidstnævnte skal blandt andet stå i spidsen for en ledelseskommission, der ifølge regeringsgrundlaget skal udfordre den offentlige sektor og højne kvaliteten af offentlig ledelse.

Samtalen ledes af Anja Bo, der tidligere har været reporter på TV2 Nyhederne og TV-avisen. Desuden har hun været vært på Deadline og DR2 Morgen.
Anja Bo er uddannet journalist og bruges ofte som ordstyrer/moderator I forhold til emner som uddannelse, socialpolitik og sundhed.

16.15 – 17.00 Kaffepause – ideboder
17.00 – 18.00 Oplæg:

Byg bro mellem siloerne

Bo Vestergaard, ledelseskonsulent, foredragsholder, forfatter og partner i Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University. Forfatter til ”Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”, der er en af de mest solgte bøger om forandringsledelse.

Siloerne skal ikke rives ned, siger Bo Vestergaard. Siloerne kan noget godt: opbygge solid og dyb faglighed. Det har vi brug for som borgere og patienter. Byg i stedet ”bro” mellem siloerne i form af nye arbejdsgange, så borgeren får den rigtige hjælp, når borgeren er klar. Ikke først når organisationen er klar. Det øger kvaliteten for borgeren – og samtidig mindskes det samlede ressourcetræk i organisationen. I oplægget præsenterer Bo Vestergaard de konkrete ledelsesprocesser, der skal til.

18.00 – 19.30 Pause 
19.30 – Festaften

 

Fredag 31. marts 2017

 

09.00 – 09.05 God morgen – Praktiske bemærkninger
09.05 – 09.30 Morgenvækker

Annika Aakjær – Godmorgen med kant

Morgenens musikalske indslag leveres af  Annika Aakjær. Hun tog anmelderne med storm, da hun i 2016 udgav det anmelderroste album Lykkens Gang, efter en albumpause på seks år. Hun har tidligere udgivet Lille Filantrop (2008) og Missionær (2010). Musikalsk og stilistisk er hun heldigvis helt sin egen, dog med klare referencer til markante sangerinder som Marie Key og Sanne Salomonsen.

Med sin kendetegnende stærke vokal – og sine markante holdninger til livet og samfundet – er Annika Aakjær med til at  vi sammen får gnedet søvnen ud af øjnene og skærpet opmærksomheden – for udover at synge fantastisk har hun altid noget på hjerte.

09.30 – 10.15 Oplæg:

Send mere ledelse – en analyse af Ledersamfundets konsekvenser.
Finn Wiedemann, cand. mag. i dansk, kulturstudier og med en ph.d. i kulturanalyse. Ansat på Syddansk Universitet som lektor, hvor han arbejder med pædagogik og uddannelsesvidenskab. Han har skrevet artikler og bøger om de nævnte emner. Har også skrevet skønlitteratur.

Selv om vi de sidste 30 år har skabt rum til, at ledelse har kunnet konstitueres som en profession, og vi har forherliget ledelse, er det dog ikke nødvendigvis blevet let at lede. Offentlige ledere skal forsøge at navigere mellem forskellige og ofte modsatrettede krav og forventninger.
Finn Wiedemann giver sit bud på andre ledelsesmæssige veje at gå end de mest benyttede. Det kan for eksempel være med inspiration fra ledelsesretninger som distribueret ledelse, kollektiv ledelse, demokratisk ledelse og empowerment-begrebet.
En sådan udvikling, der allerede er i gang, forudsætter dog, at der politisk og lovgivningsmæssigt skabes rum til, at den offentlige sektor, herunder offentlige ledere, får mulighed for at lede på andre måder. Aktuelt fremstår organisationer, der praktiserer kollektive inspirerede ledelsesformer som små modstandslommer hinsides Ledersamfundets dominerende og ofte modstridende idealer, principper og tendenser.

10.15 – 10.45 Pause – ideboder
10.45 – 11.45 Delforedrag/Workshops

Se workshops herunder.

11.45 – 12.15 Pause – ideboder
12.15 – 13.15 Afsluttende oplæg:

Ikke mere brok – nutidens medarbejder skal være robust

Rasmus Willig, ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet. Han har tidligere udgivet bøgerne ’Til forsvar for kritikken’, ’Umyndiggørelse’ og ’Kritikkens U-vending’.

Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet.  Rasmus Willig peger i sit oplæg på en ny kultur, der især præger fagprofessionerne, offentlige såvel som private. Her handler kritik ikke længere om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der bliver den enkelte medarbejders problem.

Rasmus Willig tager udgangspunkt i bogen ”Afvæbnet kritik”, der er resultatet af syv års indsamling af de svar på kritik, som møder de kritiske medarbejdere.

Mange af svarene rummer en decideret dom over kritikeren som brokkehoved eller ballademager. Nogle sender kritikken tilbage i hovedet på kritikeren: ”Du er da vist udbrændt” eller ”Du skal gøre op med dig selv og overveje, om der ikke er noget i vejen i privatlivet.” Og nogle er direkte truende: ”Du er måske ikke stærk nok til at være her?”, ”Enten er du en del af løsningen eller også er du en del af problemet” eller ”Ja, der står masser på den anden side af hækken, som er parat til at tage dit arbejde.”

13.15 – 13.30 Afslutning – grap-and-go sandwich

Program i pdf

DELTAGERLISTE
Deltagerlisten kan også ses i app´en, og der kan man også søge på navne.
App´en hedder ConferenceCommunicator og kan hentes her :download_qr

UDSTILLERE:

9k Technologies Aps
Applikator
Autismekonsulenterne/Habitus
Carewarekompagniet
COK
Copenhagen Coaching Center
Danmarks Apotekerforening
Danrehab
DoseSystem ApS
Durewall
Etikos
Evidentia
Evondos
HumanAssist
LAVUK
Lifepartners
Læringscenter Brejning
OCN Danmark
Proreact, IBG
Sekoia
Socialt Lederforum
Spektrumshop ApS
STOP – Pædagogisk Sikkerhed
Team EG online
Telecall
Timeadvice
Type2dialog
UCN act2learn
UCSJ
WelfareTech
Wellness Nordic
Zibo Athene

Workshops
Fredag, kl. 10.45-11.45
Workshop 1:
Ny SUS evaluering: IBG giver livskvalitet! 
v/ProReact
Workshop 2:
MOBI:DO
v/Tele Call
Workshop 3:
Frustration skal ledes
v/Copenhagen Coaching Center
Workshop 4:
Problemfri håndtering af beboerøkonomi
v/9kTechnologies
Workshop 5:
Gearing af organisationen til at løse tilbuddets kerneopgave bedst muligt
v/Evidentia
Slides
Workshop 7:
Fleksible selvvalgte arbejdstider
v/Timeadvice
Workshop 8:
Pædagogisk kvalitet – menneskesyn, tilsyn, udsyn
v/University College Sjælland

Slides
Workshop 9:
Dialogmetoden
v/LAVUK
Workshop 10:
Konflikthåndtering ved risiko for vold
v/S.T.O.P.NU
Workshop 11:
Medicin til tiden
v/DoseSystem Aps
Workshop 12:
Viden om hjernen i relation til personaleledelse
v/UCN act2learn
Slides
Artikel
Workshop 13:
Uden overblik ingen ledelse
v/EG Team Online
Workshop 14:
Sikker medicinering letter det pædagogiske arbejde
v/Danmarks Apotekerforening
Slides
Workshop 15:
Etik i ledelse i det sociale arbejde
v/ETIKOS
Workshop 16:
AskingCulture – Læringskultur i lederteamet
v/Humanassist
Workshop 17:
Hvordan teknologi kan skabe nærhed i det sociale arbejde v/Welfaretech
Workshop 18:
Nej tak til magtanvendelser – Ja tak til tryghed for personale og borgere v/Durewall

 

 

 

 

 

LANDSMØDE 2016:

Billeder fra Landsmøde 2016

Pressemeddelelse fra den offentlige.dk

Torsdag 31. marts 2016
09.30 – 10.30 Ankomst – Kaffe/Rundstykker
10.30 – 11.00_MG_8208 - Kopi Velkomst
Videohilsen fra Socialministeren
11.00 – 11.30_MG_8236 - Kopi Oplæg:

Socialstyrelsens strategiske pejlemærker

Direktør Birgitte Anker, Cand. polit. fra Københavns Universitet. Tidligere afdelingschef i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Socialstyrelsen arbejder for effektive sociale indsatser til børn, unge og voksne med sociale problemer eller psykisk og fysisk handicap. Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik ved at identificere, udvikle og afprøve lovende socialfaglige indsatser samt udbrede veldokumenterede metoder.

Birgitte Anker lægger vægt på, at Socialstyrelsen skal være en stærkt vidensbaseret organisation, som indgår i et gensidigt berigende samspil med kommuner, regioner og relevante organisationer.

11.30 – 12.30_MG_8258 - Kopi

 

Oplæg:

Ledelsesudfordringer i konkurrencestaten

Lars Bo Kaspersen, professor, forfatter og institutleder ved Institut for Statskundskab v. Københavns Universitet.

Lars Bo Kaspersen vil tage udgangspunkt i sin seneste bog ’Ledelseskrise i konkurrencestaten’, der udkom i efteråret 2015. Han vil blandt andet fortælle om nye ledelsesformer i den offentlige sektor og om det uklare ledelses- og samarbejdsrum, der præger sektoren. Også spørgsmålet om den såkaldte djøf-ledelse contra den fag-faglige ledelse tager han under behandling.

12.30 – 13.30 Frokost – Ideboder
13.30 – 14.30_MG_8315 - Kopi

 

Oplæg:

Når lederudvikling bliver til organisationsudvikling

Thorkil Molly Søholm, direktør LEAD, forfatter, Cand. Psych. & Cand. Mag., studielektor (deltid) i ledelse, organisatorisk læring og coaching, ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet.

Thorkil Molly Søholm tager tilhørerne med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i mange eksempler fra virkeligheden introducerer han ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, og folder teorien ud i forhold til de forskellige ledelsesniveauer. Undervejs belyser han, hvad der skal tillæres (og aflæres) for at lykkes på det enkelte ledelsesniveau. Hvad er de typiske faldgruber? Hvilke ledelsesdiscipliner skal man være dygtig til på de enkelte niveauer? Og overordnet stiller han spørgsmålet: Hvordan skaber vi stærkere, bedre samarbejdende og gensidigt udviklende ledelseskæder i krydsfeltet imellem den politiske ledelse og de fag-faglige frontledere?

 

14.30 – 15.15 Pause og indkvartering
15.15 – 16.30_MG_8523 - Kopi

 

 

Paneldebat: Hvor bevæger offentlig ledelse sig hen?

Vi sætter en topembedsmand, en professor og andre aktuelle interessenter sammen under ledelse af en trænet ordstyrer.

Hvad er offentlig ledelse? Hvad kan offentlig ledelse? Hvilke typer ledere er der brug for fremover? Svarer de ledelsesværktøjer, vi kender, til ledelsesudfordringerne der venter? Hvordan ser det ud med forholdet mellem den såkaldte djøf-ledelse og fag-faglig ledelse?

Det er nogen af de områder, der vil blive berørt.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Foreløbige paneldeltagere:

  • Lars Bo Kaspersen, professor, forfatter og institutleder ved Institut for Statskundskab v. Københavns Universitet.
  • Kirsten Bundgaard, Handicapchef Vejle Kommune
  • Christine Brochdorf, direktør for Børn & Velfærd, Hvidovre Kommune

Debatten ledes af Nick Allentoft, stifter og chefredaktør Mediehuset Den Offentlige.

16.30 – 17.00 Kaffepause
17.00 – 18.00_MG_8595 - Kopi

 

Oplæg:

Velfærdsledelse – en kompleks størrelse

Niels Åkerstrøm Andersen, professor, forfatter og ansat ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Niels Åkerstrøm Andersen er blandt andet optaget af velfærdsledelse, forvaltningsformer samt paradokserne og dobbeltbindingerne i moderne organisationer. På sin helt egen måde analyserer han det, der foregår på ledelsesgangene i det moderne velfærdssamfund, samtidig med at han viser os hvordan kærlighedens, pædagogikkens og legens kendetegn inddrages i bestræbelserne på at få den moderne medarbejder til at lede sig selv.

 

18.00 – 19.30 Pause
19.30 – Festaften
Fredag 1. april 2016 
09.00 – 09.05 God morgen – Praktiske bemærkninger
09.05 – 09.35Fil 07-04-2016 08.37.31 - Kopi

 

Morgenvækker:
Christina Boelskifte
Musikalsk teambuilding. Gospel, humør og velvære.
Christina Boelskifte har haft en lang musikalsk karriere. Siden hun for alvor slog igennem med Blast (dansk soul-funk bigband fra 80’erne) har hun været en del af den danske musikscene, hvor hun efterhånden har sunget med de fleste og været en del af holdet bag X faktor og Melodi Grand Prix. Under Christinas kyndige ledelse forvandles salen til en ’pulserende gospelorganisme’. Alle bliver suget med og fortsætter dagen med et smil og en rar fornemmelse i kroppen. 
09.35 – 10.20Fil 07-04-2016 08.42.11 - Kopi

 

Oplæg:

Strategisk Relationel Ledelse

Carsten Hornstrup, direktør og managing partner, forfatter, Cand.Scient.Pol, ph.d.

Carsten Hornstrup har stået i spidsen for en bred vifte af forsknings- og udviklingsprojekter, med fokus på hvordan man kan udvikle organisationer, der formår at håndtere kendte komplekse udfordringer. Samtidig er han en meget erfaren konsulent – vant til at møde offentlige ledere i øjenhøjde.

Oplægget vil primært handle om ledelse af relationel velfærd i feltet mellem strategi og fag, med henblik på at identificere potentialer for socialfaglig ledelse. Et tema der også har været gennemgående i hans seneste bogudgivelser.

10.20 – 10.45 Pause
10.45 – 11.45

 

Delforedrag/Workshops

Workshop 1: Supervision som skaber kvalitet og fornyelse i socialt arbejde

Workshop 2: Håndtering af de skriftlige arbejde i dokumentation på en fagligt understøttende og enkel måde

Workshop 3: Bosted Mobile – straksdokumentation med effektmåling og risikovurdering

Workshop 4: Få maximalt ud af dine medarbejderressourcer

Workshop 5: Aldring hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, demens hos mennesker med udviklingshæmning

Workshop 6: Tryk på livet – hvad kan digitale teknologier gøre for kognitivt udfordrede?

Workshop 7: Nyt perspektiv på forbedring af arbejdsmiljø og -glæde

Workshop 8: Sådan øger du trivsel og reducerer sygefravær

Workshop 9: Effektstyring på de specialiserede socialområde

Workshop 10: Paradokser i ledelsen af  den sociale indsats – mellem omsorg og udfordring

Workshop 11: Etiske dilemmaer og krydspres i offentlig ledelse

Workshop 12: Design af relationer

Workshop 13: Shine – en teaterkoncert om FN´s Handicapkonvention

Workshop 15: Brug af LinkedIn for offentlige ledere

Workshop 16: Bæredygtig ledelsespraksis – inspiration fra narrativ ledelse

Workshop 17: Samskabelse og ledelse i kompleksitet – at tage erfaringer alvorligt!

Workshop 18: Sikkerhed og tryghed – hvordan små ændringer kan gøre en verden til forskel for personale og borgere på socialområdet

 

11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 13.00Fil 07-04-2016 08.42.38 - Kopi

 

Afslutter:

Christine Felthaus

Kender du ledertypen?

Christine Felthaus, sønderjyde med aktuel base i København, har i en årrække været en del af DR-programmet ”Kender du typen”, hvor hun har taget temperaturen på danskerne på baggrund af måden de indretter deres hjem på. Nu får hun muligheden for at pin-pointe det særlige ved offentlige ledere – som altid leveret med skarpe pointer, lune og humor.

 

13.00 – 13.15 Afslutning – Grap-and-go sandwich

 

 

BILLEDER FRA LANDSMØDE 2015

PROGRAM 2015

DELTAGERLISTE 2015

038-Lederforum

335-Lederforum

362-Lederforum

052-Lederforum

034-Lederforum

Videohilsen fra Socialminister Manu Sareen

Mette Holm Sørensen, Socialministeriet, orienterer om regeringens handicappolitiske 2020 mål og nye lovgivningsmæssige tiltag

FOREDRAG

Livsfarlig ledelse – Christian Ørsted

Social Kapital – Tommy Krabbe

Morgenvækker med Hospitalsklovnen Lulu

Når gode mennesker handler ondt – Dorthe Birkemose

Mere netværk, mere fællesskab, og hvordan man overlever som ensom leder – Anders Lund Madsen

DEBATTER

1:
Handicap- og velfærdspolitik i en brydningstid.

Ordstyrer: Jens Gaardbo. Debattører: Gitte Frederiksen (V), Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd,
Sytter Kristensen, landsformand LEV, Bo Mollerup, Direktør Socialt Lederforum.

2:
Tillidsreformen – kommer det os ved?

Ordstyrer: Jens Gaardbo. Debattører: Anette Laigaard, adm. direktør i Københavns Kommune, Lotte Bøgh Andersen, professor fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og KORA. Benny Andersen, forbundsformand Socialpædagogerne.

 

WORKSHOPS:

Workshop 1:Med hjerte og hjerne, Hvad virker og hvad kunne gøres bedre – Birgitte Dahl

Workshop 2: Herre i eget hus – Faglighed som indgang til udviklende relation – Lykke Juhler

Workshop 3: Norske erfaringer, inspiration fra et nordisk broderland – Karl Haakon Sævold

Workshop 4: Fællesskab og egen lejlighed – Kildehaven Boliger og Sundhedscenter

Workshop 5: Åndedræt gør os synlige! Teateruddannelse for udviklingshæmmede mennesker – Vera Seemann, skuespiller, teaterpædagog Alaya Riefenstahl, billedkunstner

Workshop 6: Kan man stole på tillid? – om tillid og hensigtsmæssig mistillid i ledelse – Rehné Christensen

Workshop 7: AUVS – Arbejde Uden Vold, trusler og Selvskade – MPOWR ApS: Flemming Paasch og Christian Hvidberg

Workshop 8: Den perfekte Handleplan – EG Team Online A/S: Michael Henriksen

Workshop 9: Udviklingsprofilen – et praktisk elektronisk værktøj – Døgndata ApS: Henrik Ernst

Workshop 10: Det professionelle samarbejde – når lederen insisterer på at lønnen gives for to indsatser – en faglig og en samarbejdsmæssig – Colinco Institute ApS: René Michael Jensen

Workshop 11: Fra nyt socialtilsyn og generelle kvalitetsovervejelser til praktisk udmøntning af kvalitetsarbejdet i dagligdagen -Evidentia: Jes Jessen, Lone Bang-Møller, Sven H. Madsen

 

IDEBODER

9k TechnologiesColinco Institute ApSDøgndata Aps

EG Team Online A/S

Evidentia

KursusMaker

LæringsCenter Brejning

MPOWR ApS

Psykolog Dorthe Birkmose

Socialstyrelsen

Socialt Lederforum

Vinterlege for Udviklingshæmmede

Evalueringsrapport 2014 PROGRAM + DELTAGERLISTE 2014PROGRAM + DELTAGERLISTE 2014 Videohilsen fra Socialminister Manu Saren

FOREDRAG

Knud Aarup – Landsmødeåbning: Viden til gavnAnders Seneca – Man kan godt være innovativ uden at være kreativ

Søren Langager – Det afmålte liv (AFLYST)

Jan Lindegaard – Rehabilitering og habilitering

Helle Løbner – Berige eller bekrige

Steen Hildebrandt – Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet

Karen Klint/Karina Adsbøl/Anne-Mette Winther Christiansen/Per Roholt – Per og Monopolet

John Engelbrecht – Morgenvækning: Mere arbejds- og livsglæde

Chris MacDonald – Forandringer – er der noget om det?  (Køb bogen “Du er ikke alene”)

WORKSHOPS

Benedicte Kathrine Besenbacker Kristensen – Implementering af medborgerskab som pædagogisk tilgang

Ditte Sørensen – Etisk håndtering af beboermidler

Lars Thomsen – KvaliKomBo (Køb bogen “KvaliKomBo”)

Britt Skov Mauritzen – Implementering af iPads på Krogen, Varde

Abilia ApS – Hjælpemidler til mennesker med kognitive vanskeligheder

Curaga ApS – MOBI:DO Selvhjælp til borgere med kognitive vanskeligheder og til personalet

Team Online A/S – Sådan måler du værdien af dit arbejde

Evidentia – Fra viden til handling

KMD – Fremtidens borgerkontakt

IDEBODER

Socialstyrelsen – Publikationer

 

EVALUERING 2013DELTAGERLISTE 2013

klik på billedet for at se programmet

POWERPOINTS og andet materiale fra oplægsholderne
(hvis vi har fået det tilgængeligt):Hanne Stig Andersen – Visioner fra Social- og IntegrationsministerietKurt Klaudi Klausen – Tal ledersprog og tilbyd løsningerAnnemette Digmann – Innovation kommer ikke af sig selv (artikel)Anne Skare-Nielsen – Megatrends i forbindelse med ledelse i det offentligeMogens Seider+Chalotte Glintborg – Rehabilitering – håb, selvbestemmelse og selvforståelseTroels Bech – Vinderkultur – når samarbejdet skal fungereAnni Schøtt – Delforedrag 1 Inddragelse af civilsamfundTine Hjuler Nielsen – Delforedrag 2 Brugerdreven innovationKnud Lindholm Lau – Delforedrag 3 Sproget og fagetDorte Eiersbo – Delforedrag 4 Om social virksomhed og ledelse af et professionelt muserum (Aflyst)Team Online – Delforedrag 5 Effektmåling i praksisMoviiss – Delforedrag 6 Mobilt Visuelt Individuelt StøttesystemTime Advice – Delforedrag 7 Fleksibel vagtplanlægning og optimal brug af frivillige ressourcerNordfyns Folkehøjskole – Delforedrag 8 De mange intelligenser og de udviklingshæmmedes læringJan Gintberg – Dysfunktionel far
DELTAGERLISTE 2012

klik på billede for at se program

 

POWERPOINTS, hvis benyttet og hvis vi har kunnet få dem:Innovativ ledelse (Anders Drejer)Grænser for velfærd – om krigeren, borgeren, taberen (Ole Thyssen)Lederskab har noget med mennesker at gøre (Preben Melander)Refleksion og arbejdsglæde (Lisbeth Bruus-Jensen)Nye løsninger – hvordan opfinder vi dem? (Andreas Hjorth Frederiksen)Netværk, muligheder og perspektiver (Teddy Jeppesen)Faglig kvalitet på det specialiserede voksenområde (Daniel Schwartz Bojsen)FN’s Handicapkonvention (Birgitte Koefoed Olsen)STU – nu også for multihandicappede unge (Nina Overgaard og Tina Bach)Sådan ændrer du noget i verden – hvis du tør? (Michelle Hviid)Byd forandringer velkommen (Soulaima Gourani)Paneldebat: Velfærdsteknologi – hvordan kommen vi med på vognen?
(Jane Jegind – Sytter Kristensen – Mona Herskind)Ulven kommer (Mads Keiser)