Nyt fra Socialt Lederforum

Damkjærgaard er nyt medlem

11. april 2012

Bostedet Damkjærgaard, der er et tilbud til psykisk og fysisk svagt fungerende personer over 17 år, er nyt medlem i Socialt Leder Forum.  Bostedet Damkjærgaard er en firlænget gård fra 1883, smukt beliggende 10 km. syd for Vejle.Det er et bosted efter servicelovens § 107 & 108, hvor der bor voksne udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning.…

Læs mere

Gefion er nyt medlem

10. april 2012

Helhedstilbudet Gefion, der er et kommunalt drevet dag- og botilbud til voksne mennesker med autismespektrum-forstyrrelse i Rudersdal Kommune, er nyt medlem i Socialt Leder Forum. Helhedstilbudet Gefion er et kommunalt dag- og botilbud, som består af boligerne Gefion og daghjemmet Gefion. Der er i alt ca. 100 medarbejdere på Helhedstilbudet Gefion, og medlemskabet skal blandt…

Læs mere

Socialt Leder Forum har fået svar fra ministeren om arbejdsdragt, beklædning

15. marts 2012

Med baggrund i at embedslægeinstitutionen og flere kommunale tilsyn pålagde botilbud at de ansatte på botilbud skulle bæres arbejdsdragter. forespurgte Socialt Leder Forum, Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup om hendes holdning. Pålægget er kommet efter at Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren, blev udsendt i juni 2011. Karen Hækkerup mener at tilbud til…

Læs mere

Orientering om arbejdet i ministeriet om håndtering af beboermidler

15. december 2011

Socialt Leder Forum er inviteret med i arbejdet omkring udarbejdelse af etiske pejlemærker for håndtering af beboermidler. Her er en kort orientering Vi er kommet godt i gang med arbejdet omkring håndteringen af beboermidler. Vi har fået en del input fra botilbud rundt om i landet, hvor enten botilbuddet selv eller, som det sker i…

Læs mere