Nyt fra Socialt Lederforum

Virksom indsats til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser

30. januar 2020

Socialstyrelsen afholder 26. februar 2020 en gratis inspirationsdag om det evidensbaserede mestringsprogram R&R2-ADHD. Hør om indsatsen, de positive erfaringer og muligheden for at søge om støtte til implementering og uddannelse.

Læs mere

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

30. januar 2020

I foråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt.

Læs mere

Styrk dit lederskab på botilbuddet

30. januar 2020

Socialstyrelsens nye ledernetværk udvides og er nu åbne for alle, der er faglige ledere på et botilbud i socialpsykiatrien. Vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse sammen med andre ledere i socialpsykiatrien og styrk dit eget lederskab.

Læs mere

Socialpolitisk Redegørelse 2019

30. januar 2020

Socialpolitisk Redegørelse 2019 udkom primo januar. Redegørelsen har et særligt fokus på anbragte og udsatte børn og unge.

Læs mere

Årsrapport 2018 om socialtilsynene

18. december 2019

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten fra 2018 er nu offentliggjort. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2018.

Læs mere

Vil I udvikle jeres tilbud i samarbejde med Socialstyrelsen?

18. december 2019

Socialstyrelsen tilbyder igen rådgivningsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang og foregår i tæt samarbejde med kommunerne. Ansøgningsfrist: 30. januar.

Læs mere

Botilbud og forvaltninger kan søge om hjælp til voldsforebyggelse

18. december 2019

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud. Vi åbner nu for tre nye runder i 2020.

Læs mere

Temamøder: Forebyg voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger

29. november 2019

Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med fx psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug – og lær at forebygge konflikter gennem neuropædagogik. Socialstyrelsen tilbyder tre nye temamøder om tryghed og trivsel på botilbud.

Læs mere

Nu kan I dele jeres erfaringer med SØM

29. november 2019

Hvilke beregninger af sociale indsatser har andre kommuner, tilbud og Socialstyrelsen lavet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)? Hvad er erfaringerne med at indhente viden om målgrupper og sociale indsatser, og hvordan organiserer andre brugen af SØM?

Læs mere

VISO rådgivning om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

29. november 2019

Vi har desværre ikke haft plads til alle, der ønskede at deltage på VISOs temadage om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Hvis I har brug for viden og redskaber på området, kan VISO i stedet tilbyde rådgivning, som har et særligt fokus på denne problemstilling. Ring til VISO.

Læs mere