Pressemeddelelser

Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING er udkommet

15. oktober 2013

Rehabilitering er i fokus i SOCIAL UDVIKLING nr. 5, som netop er udkommet. Tidsskriftet henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse.

Læs mere

Ny bog: Med hjerte og hjerne

26. august 2013

Få indblik i hvilke følelser, der er forbundet med at være forældre til et barn med særlige behov. Birgitte Dahl, mor til Sebastian, står frem og fortæller en hudløs ærlig beretning om følelser, vilje og samarbejde – på godt og ondt.

Læs mere

Socialt tilsyn afslører uredelighed

7. august 2013

Magtmisbrug, overgreb og økonomisk uredelighed på socialområdet har i den senere tid præget mediebilledet. Nu skal nye tilsynskommuner overtage ansvaret for tilsynet på socialområdet.

Læs mere

Unik social konsulentordning

19. juni 2013

Er der problemstillinger eller er der brug for udvikling af tilbuddet til borgere med funktionsnedsættelse?

Læs mere

Det socialfaglige Landsmøde var en succes

27. marts 2013

Socialt Lederforums Landsmøde var igen i år en succes. Det var to intense dage med aktuelle socialfaglige emner på programmet og næsten 400 deltagere, som var med til at gøre dette års Landsmøde til en succes.

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen

6. marts 2013

Den længe ventede evaluering af kommunalreformen er kommet. Desværre er der tale om en evaluering, der går udenom centrale problemstillinger.

Læs mere

SOCIAL UDVIKLING er udkommet

14. februar 2013

Nu er Socialt Lederforums nylancerede tidsskrift til medlemmer og abonnenter udkommet. Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse.

Læs mere

Temanummer om ”Det gode liv” er udkommet

14. december 2012

Det gode liv opnås ikke ved blot at ny- og ombygge gamle institutioner til moderne lejlighedskomplekser, hvor borgeren med funktionsnedsættelse får egen bolig. Der er brug for massiv kompetenceudvikling.

Læs mere

Socialt Lederforum har fået ny formand

4. november 2012

Kurt Berthelsen, forstander for Krogen i Varde Kommune, er ny bestyrelsesformand i Socialt Lederforum. Den nye bestyrelsesformand glæder sig især til, sammen med den øvrige bestyrelse, at gå i gang med den udviklingsproces, Socialt Lederforum skal igennem.

Læs mere

Den amerikanske model under lup

18. oktober 2012

Socialt Lederforum sender 30 aktører på social- og handicapområdet til USA for at studere den amerikanske model, som indeholder handicapsektorens tilgang til teknologi, hjælpemidler, frivillighed og dokumentation.

Læs mere