Frivillige i tilbud til udviklingshæmmede mennesker

Frivillige i tilbud til udviklingshæmmede mennesker.

Socialt Leder Forum går aktivt ind i projekt for at integrere frivillige i arbejdet på tilbud til udviklingshæmmede mennesker.

Som tidligere omtalt forsøger Socialt Leder Forum i samarbejde med Time Advice og en række frivillige organisationer og kommuner at rejse penge i Fornyelsesfonden . Vores interesse er at der åbnes op for frivillige på tilbud for udviklingshæmmede mennesker. Vi vil gennem fonden søge midler til at der kan oprettes digitale løsninger således at arbejdet med frivillige kan løses med færrest ulig administrative byrder. Vi søger om penge, så der på de tilbud der er med kan uddannes frivillighedskoordinatorer og der blandt medarbejdere, beboere og pårørende kan arbejdes med de barrierer der i dag hindrer brugen af frivillige.

Deltag i dette møde (som er gratis) og hør mere og tilkendegiv din interesse for at gå ind i projektet.

 

Se mere og tilmeld dig her…