Gefion er nyt medlem

Helhedstilbudet Gefion, der er et kommunalt drevet dag- og botilbud til voksne mennesker med autismespektrum-forstyrrelse i Rudersdal Kommune, er nyt medlem i Socialt Leder Forum.
Helhedstilbudet Gefion er et kommunalt dag- og botilbud, som består af boligerne Gefion og daghjemmet Gefion. Der er i alt ca. 100 medarbejdere på Helhedstilbudet Gefion, og medlemskabet skal blandt andet kvalificere debatten omkring eksempelvis socialpolitiske tiltag, kvalitetssikring og udvikling.
Gefion ønsker at være en del af vores netværk på tværs af kommunale og regionale grænser, og ønsker at få gavn af og kunne bidrage til deling af viden og erfaringer omkring konkret håndtering af de ledelsesudfordringer, der er på det sociale område.
Boligerne

Boligerne Gefion er et botilbud for 27 voksne beboere efter Serviceloven §108.

Boligerne

Boligerne er grupperet i 9 enheder med hver 3 beboere med fællesskab omkring vaskeri og personalefunktioner. Boligerne indeholder lejligheder på ca. 30 m² med eget bad, toilet og terrasse. For hver af de tre lejligheder er der tilknyttet et stort lyst køkken/alrum. 2 af de 3 lejligheder i hver enhed er udstyret med et forrum med glasparti ud til fællesrummet, således at beboerne kan følge med i, hvad der sker i fællesrummet. Lejlighederne er ekstra lydisolerede. Boligerne er placeret i naturskønne omgivelser ved skov og vådområder.

Daghjemmet

Daghjemmet Gefion er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser efter serviceloven §104.

Daghjemmet

Daghjemmet Gefion ligger i Stavnsholt ved Farum, tæt ved Furesøen. Daghjemmet, der er en etplans bygning, har et stort udenoms areal med bålpladser og andre aktivitetsmuligheder. Daghjemmet er organiseret i tre grupper, der hver råder over to grupperum. Herudover er der sanserum, gymnastiksal, aktivitetsrum og køkken.

Administration og ledelse

Boligerne og daghjemmet har fælles administration, der varetager løn, personale og økonomiopgaver.

Ledelsesteamet består af en forstander og tre afdelingsledere. To af afdelingslederne er primært knyttet til boligerne og den tredje er tilknyttet daghjemmet.

Øvrige funktioner

Gefion har en pædagogisk konsulent, der bl.a. vejleder i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og pædagogiske planer.

Pedelfunktionen varetager div. servicefunktioner i forbindelse med bygningsvedligeholdelse samt andre tekniske drift- og serviceopgaver.

Administrationen
Forstander Jørgen Svendsen
Afdelingsleder/Stedfortræder Maj-Britt Larsen
Afdelingsleder Karin Ernst
Afdelingsleder Søren Taarnberg

 

Motivation for indmeldelse i Socialt Leder Forum

– Vi ønsker at melde os ind i Socialt Leder Forum, da vi mener, at det er vigtigt at deltage i netværk på tværs af kommunale og regionale grænser. Sammen kan vi være med til at kvalificere debatten omkring eksempelvis socialpolitiske tiltag, kvalitetssikring og udvikling. Vi ønsker at få gavn af og kunne bidrage til deling af viden og erfaringer omkring konkret håndtering af de ledelsesudfordringer, der er på det sociale område, siger Jørgen Svendsen, Forstander i Gefion.

Hvad kendetegner Gefion?

Vi ønsker at være det bedste bo- og dagtilbud. Vi kan blive det bedste bo- og dagtilbud ved, at vi vedholdende udfordrer os selv i forhold til vores praksis; gør vi det bedste for borgerne?

Værdier

Borgeren i centrum

Den enkelte borger skal opleve sig som en individuel, aktiv og selvstændig borger. Medarbejderne møder borgerne positivt og arbejder på, at borgerne bliver set, hørt og forstået. Borgerne skal opleve at have reelle valgmuligheder og dermed en høj grad af medindflydelse på eget liv. Medarbejderne skal indgå i støttende og udviklende relationer med respekt for den enkeltes integritet. Aktiviteter skal tilrettelægges ud fra borgernes behov, ønsker og interesser.

Pårørendesamarbejdet

Der lægges vægt på et godt og gensidigt samarbejde med de pårørende.

Ansvarlighed

Medarbejderne påtager sig altid et ejerskab for de opgaver, der løses. Det kræver, at der konstant er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, at medarbejderne har lysten til at udfordres og vil lære af egne fejl.

Faglig Udvikling

Helhedstilbudet Gefion er en dynamisk arbejdsplads, der holder sig ajour med den pædagogiske udvikling. Pædagogikken og det faglige samarbejde skal være forankret i viden om den enkelte borgers handicap, pædagogiske metoder og organisationens menneskesyn. Refleksioner, kurser og efteruddannelse skal prioriteres højt med henblik på en konstant udvikling af fagligheden.

Vi byder Helhedstilbudet Gefion velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Læs mere om Gefion her…