Hvordan hjælper vi unge voksne med autisme ud af social isolation?

Fra Socialstyrelsens nyhedsbrev, primo september 2019.

 

Unge voksne, der har autisme, klarer sig dårligere end den generelle befolkning, både når det gælder uddannelse, beskæftigelse og evnen til at etablere sociale relationer. Det kan betyde, at de bliver socialt isolerede.

Det er baggrunden for et temamøde, som holdes den 20, september i København og igen den 25. september i Aarhus, Her sætter vi fokus på den aktuelle viden om målgruppen og konkrete metoder i arbejdet med at hjælpe de unge ud af social isolation.

Temamødet tager udgangspunkt i en undersøgelse, som VIVE har udarbejdet for VISO i Socialstyrelsen.  Undersøgelses resultater præsenteres i et inspirationskatalog, der udkommer den 10. september 2019.

 

Dagens program

Det endelige program er endnu ikke fastsat, men følgende oplægsholdere vil bidrage:

 

 • Bent Aagaard Andreasen, konsulent, VISO
  Baggrund og mål for inspirationskataloget.
 • Nichlas Permin Berger og Pernille Skovbo Rasmussen, hhv. forsker og senioranalytiker, VIVE
  Central viden og konkrete idéer fra undersøgelsen, som ligger til grund for inspirationskataloget.
 • Anette Møller, afdelingsleder Autismecenter Nord-Bo
  Erfaringer fra arbejdet med at hjælpe unge voksne med autisme ud af social isolation.
 • Kræn Blume Jensen, forsknings- og analysechef, VIVE
  Facilitator for dagen.

 

Praktiske oplysninger

 

Temadagene er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske til VIVE senest 19. september 2019 kl. 10.00:


Tilmeld dig mødet i København 20. september

Tilmeld dig mødet i Aarhus 25. september