Kvalitet i botilbud – en kvalitativ undersøgelse

Intern nyhed Socialt Lederforum, medio januar 2020:

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen ønsker at få centrale parters perspektiver på, hvordan kvaliteten i botilbud for personer med handicap kan styrkes og har på denne baggrund gennemført en mindre kvalitativ undersøgelse med deltagere fra kommuner og handicaporganisationer.

 

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2020, og bygger på to fokusgruppeinterviews blandt henholdsvis fem udvalgte kommunale og regionale botilbudsledere og repræsentanter fra tre handicaporganisationer.

 

Vidensindsamlingen er foretaget som en del af Socialstyrelsens løbende monitorering af området og vil blive brugt i Socialstyrelsens arbejde med at understøtte relevante og efterspurgte indsatser på området.

 

Formål

 

Undersøgelsen har således til formål at bidrage til en belysning af, hvordan der arbejdes med kvalitet i botilbud, samt hvordan dette arbejde kan styrkes og udbredes.

 

 

Undersøgelsen søger at besvare følgende spørgsmål:

 

 

  1. Hvad opfatter deltagerne som kvalitet i botilbud?
  2. Hvordan arbejder deltagerne med kvalitet i praksis i botilbuddene?
  3. Hvilke initiativer styrker kvalitet i botilbud?
  4. Hvad er de største udfordringer ift. at opnå god kvalitet i botilbud?
  5. Hvad er der behov for at styrke, herunder hvilke indsatser er der behov for at udvikle/udbrede, for at øge kvaliteten i botilbud.

 

 

Klik på linket herunder for at se hele rapporten vedrørende undersøgelsen:

 

 https://socialtlederforum.dk/mtw/wp-content/uploads/Kvalitet-i-botilbud-1.pdf