Ledsagekort

Brugerservice udsteder ledsagekort
Brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagekortet dokumenterer dit behov for at have en ledsager med, når du skal fx skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende. Du downloade ansøgningsskemaet her.

Med ledsagekortet kan du flere steder opnå mulighed for at medtage din ledsager gratis. Det gælder blandt andet på en række kulturinstitutioner, som teatre og museer, til kulturelle arrangementer og i forlystelsesparker og zoologiske haver. Se listen over kulturinstitutioner og steder vi ved godtager ledsagekortet.

Med ledsagekortet kan du desuden opnå rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Det drejer sig om NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, Bat, Arriva-tog, DSB, alle lokalbaner, DSB S-tog, DSB Øresund og Metroselskabet. Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på børnebillet. Ordningen gælder kun ved køb af en enkeltbillet til børnetakst. Du kan altså ikke opnå rabat, hvis du benytter klippekort eller månedskort.

Du har desuden mulighed for at benytte togoperatørernes Handicapservice, hvor du blandt andet kan få hjælp til ind- og udstigning. Du kan læse mere i denne folder om togoperatørernes Handicapservice.

Hvem kan få et ledsagekort?

Det er personer, der for at kunne færdes i det offentlige rum, har et behov for ledsagelse udover det sædvanlige, som kan få ledsagekortet udstedt. Ledsagebehovet kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og kortet retter sig mod alle uanset alder. Når det gælder børn, skal der imidlertid være tale om et ledsagebehov, der rækker ud over de ledsagebehov, der er normale for børn uden funktionsnedsættelse.

Behovet for ledsagekort skal dokumenteres enten via lægeerklæring, eller ved at du i forvejen er visiteret til en af nedenstående ydelser:

· Visiteret til et døgntilbud.

· Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.

· Visiteret til personlig hjælperordning.

· Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven.

· Medlem af Dansk Blindesamfund

Hvis du er omfattet af et af de nævnte kriterier, vil din bevilling til denne ydelse udgøre tilstrækkelig dokumentation i sagen.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund skal rette henvendelse til Dansk Blindesamfund.

Hvis man ikke opfylder nogle af de ovenstående punkter, så skal man have sin egen læge til at udfylde erklæringen på bagsiden (side 2) af ansøgningsskemaet, inden det sendes ind til os.

Ansøgning, pris og varighed

Du kan downloade ansøgningsskemaet her . Dokumentation fremsendes sammen med ansøgningsskemaet enten i form af bevilling til en af de nævnte ordninger, som beskrevet i punkterne a) til e), eller i form af lægeerklæring.

Ledsagekortet koster kr. 200,-, og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornys. Det betyder, at du skal fremsende et nyt ansøgningsskema hvert 3. år.

Hvis man har et varigt handicap, der ikke medfører ændringer i behovet for ledsagelse, er det ikke nødvendigt med lægelig eller anden dokumentation ved fornyelse. Det vil fremgå af dit ledsagekort som et ”V” (ved siden af handicapsymbolet). Hvis du har en varig bevilling, så skal du udfylde skemaet ”Fornyelse-varig” og sende det til os. Du kan downloade ansøgningsskemaet her. Du behøver ikke medsende dokumentation for handicap og ledsagebehov.

Klage

Vil du klage over et eventuelt afslag på ledsagekort, skal klagen sendes til Danske Handicaporganisationer, Kløverprisvej 10b, 2650 Hvidovre og mærk kuverten ’klagenævnet’. Herefter vil en uvildig instans behandle klagen. Klagevejledning vil fremgå af afslagsskrivelsen.