Ny bog: Herre i eget hus

Herre i eget hus – handler om Peter og de vilkår, der har præget hans liv.

Peter er i dag en ældre mand, der bor i et botilbud for mennesker med udviklingshæmning.
Han er afhængig af personalets hjælp i større eller mindre grad.
Bogen beskriver det samspil, der skal til for at to mennesker kan mødes i relationen.

Udfordringen i at arbejde ligeværdigt.
Lykke Juhlers bog bæres af en helt central pointe. God pædagogik og god faglighed baserer sig ikke på teoretisk viden og indsigt. Pædagogik er ikke en teoretisk disciplin. Det centrale element i den gode faglighed er derimod kendskabet til det menneske, du står foran, og det I kan skabe sammen. Det er i samspillet pædagogikken bliver til.

For Lykke Juhler handler den gode pædagogik derfor om fire hjørnesten:

• Se mennesket du står overfor
• Kend hans eller hendes historie
• Forstå den tid I begge er produkter af
• Vær autentisk og nysgerrigt tilstede i relationen og samskabelsen

Ud fra disse hjørnesten udvælger Lykke Juhler den teori, der kan spille sammen med, belyse, udvikle, udfordre og udvide hendes pædagogiske klaviatur. Teorien er intet i sig selv, men integreret i pædagogikken og dagligdagen er den livsnødvendig i forhold til at skabe det faglige fundament, der bedst muligt kan understøtte de mennesker, pædagogerne er der for. Det er denne forståelse af pædagogisk faglighed, der er hovedbudskabet, og som alligevel kun er et biprodukt af Lykke Juhlers lyst til at præsentere os for mennesket Peter.

Bogen henvender sig til pædagoger, og ikke mindst til fagpersoner der arbejder med relationen. Det er en bog, der giver viden om dagligdagen i et botilbud. Men også en bog der opfordrer til løbende refleksion over de værdier og normer, der er gældende på et botilbud.

Bogen er herudover et godt grundlag for diskussioner i personalegruppen og indeholder en række spørgsmål, som kan bruges til refleksion.

Fakta:

Herre i eget hus
Bogen koster kr. 150,- incl. moms + porto/ekspedition og kan bestilles i E-boghandlen Social Viden på www.socialtlederforum.dk eller ved henvendelse til SOCIALT LEDERFORUM, mail@socialtlederforum.dk