Ny e-bog: KvaliKomBo – en håndbog til pædagogisk kompetenceudvikling i botilbud

Der er nu udkommet en e-bog, som skal medvirke til at fremme kvaliteten i botilbud. E-bogen er udviklet på baggrund af kvalitets- og kompetenceudviklingsprojektet i botilbud KvaliKomBo.

”Det ka’ Nytte” er den pædagogiske metode, som KvaliKomBo-projektet har taget udgangspunkt i. Metoden er en faglig tilgang til socialpædagogisk praksis, der blev udviklet i midten af firserne. Den handler i høj grad om etik og holdninger til arbejdet med de mest handicappede unge og voksne.

Tilgangen til den socialpædagogiske praksis har ændret sig radikalt siden, og især begreberne om selv- og medbestemmelse og inklusion på baggrund af bl.a. FN’s Handicapkonvention, har haft indflydelse. Endvidere er der fra samfundets side en stor opmærksomhed på at finde frem til, hvad der konkret gør en forskel i det socialpædagogiske arbejde.

Fra inspiration til konkrete tiltag
KvaliKomBo-tilgangen har, med inspiration fra ”Det ka’ Nytte”, opstillet en referenceramme for socialpædagogisk praksis. Desuden præsenteres handlekompetencebegrebet som et analyse- og professionsudviklingsredskab.

En væsentlig del af den daglige praksis drejer sig om at omsætte viden og færdigheder til konkrete tiltag, og der præsenteres en forståelse af at se den pædagogiske organisations artefakter i 4 domæner.

”Det ka’ Nytte”–metodikken blev aldrig udgivet i lærebogsform eller understøttet forskningsmæssigt. Derfor er metoden problematisk at anvende systematisk. KvaliKomBo-tænkningen er opstået i et tæt samarbejde mellem praksis og den akademiske, forskningsmæssige verden. KvaliKomBo udgives nu som håndbog til udvikling og inspiration for det socialpædagogiske arbejdsfelt, for at sikre en faglig kvalitet i landets botilbud.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent og medforfatter Lars Thomsen, e-mail: latho@gribskov.dk
Socialt Lederforum/Socialt Fagforlag, e-mail: mail@socialtlederforum.dk
KvaliKomBos hjemmeside: www.kvalikombo.dk

Fakta:

KvaliKomBo

– En håndbog til pædagogisk
kompetenceudvikling i botilbud

Forlag: Socialt Fagforlag
80 kr.
Læs mere på www.socialtlederforum.dk


Indhold:

Referencerammen
Handlekompetencebegrebet
Domænerne – introduktion
Artefakterne – introduktion

Etik domænet
– Hverdagsliv, roller og samspil i botilbud
– Støtterelationen – et uafgøreligt mellemværende?

Æstetik domænet
– Sansernes orkestrering og sanselige kræfter

Teknik domænet
– Kommunikation og interaktion i dagligdagen i botilbud
– Kropslig kommunikation og ordløse verbale ytringer

Politik domænet
– Serviceloven, selvbestemmelse, frihed og fornuft
– Medborgerskab