Nye litteraturstudier: Hvad er kvalitet på botilbud og i bostøtte?

Fra Socialstyrelsens nyhedsbrev, primo september 2020:

 

Begrebet recovery er i høj grad kommet i fokus i indsatsen på botilbud og støtten til borgere i eget hjem.

 

Psykiske vanskeligheder betragtes ikke længere som kroniske, men som en tilstand, man kan komme sig af med den rette støtte og hjælp. Samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne skal være ligeværdigt, og borgerens egen forståelse af et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, med eller uden symptomer, skal stå centralt i indsatsen.

 

Voksende behov

 

Gennem de senere år har mange kommuner oplevet, at et stigende antal mennesker med komplekse psykiske og sociale udfordringer har brug for støtte. Det presser socialpsykiatrien, og nødvendiggør fokus på, hvordan vi bedst muligt hjælper borgene til at komme sig.

Med afsæt i recovery som tilgang sætter Socialstyrelsen derfor fokus på, hvordan kvaliteten i socialpsykiatrien kan udvikles. Men hvad er kvalitet i indsatsen på botilbud og i bostøtten til mennesker med psykiske vanskeligheder? Det afsøges i to nye litteraturstudier, som VIVE har udarbejdet for Socialstyrelsen.

 

Litteraturstudierne beskriver en række aspekter af kvalitetsbegrebet, idet der tages afsæt i Socialstyrelsens og Socialtilsynets kvalitetsmodel. Begge studier har desuden et særligt fokus på recovery og rehabilitering samt på borgerinddragelse og inklusion.

 

Katalog og pejlemærker

 

De to litteraturstudier er en del af afsættet for henholdsvis et indsatskatalog med beskrivelser af konkrete indsatser, der kan være med til at udvikle kvaliteten på botilbud, og udarbejdelsen af en række faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten, der udkommer i 2021.

 

Litteraturstudie: Kvalitet på botilbud

Litteraturstudie: Kvalitet i bostøtte

 

Socialstyrelsen har aktuelt seks delinitiativer, der alle har fokus på udvikling af et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien:

 

Se alle delinitiativerne om kvalitet i socialpsykiatrien