Nye retningslinjer på socialområdet

Nyhedsbrev fra Social- og Indenrigsministeriet, 23. juni 2020.

Ny udgave af retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 

 

 

 

 

Den 15. maj 2020 udsendte Social- og Indenrigsministeriet første udgave af retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet som led i den generelle genåbning af samfundet. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så de kan understøtte myndigheder og sociale tilbud i den aktuelle situation. Retningslinjerne er i dag blevet opdateret.

Opdateringen sker blandt andet på baggrund af, at det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er blevet ophævet. I stedet har den lokale ledelse mulighed for undtagelsesvist at begrænse, herunder helt at afskære besøg på sociale tilbud under visse betingelser.

Derudover er retningslinjerne opdateret med aktuelle henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Læs retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Læs pressemeddelelse fra 22. juni 2020 om ophævelse af besøgsforbuddet