Orientering om arbejdet i ministeriet om håndtering af beboermidler

Socialt Leder Forum er inviteret med i arbejdet omkring udarbejdelse af etiske pejlemærker for håndtering af beboermidler. Her er en kort orientering

Vi er kommet godt i gang med arbejdet omkring håndteringen af beboermidler. Vi har fået en del input fra botilbud rundt om i landet, hvor enten botilbuddet selv eller, som det sker i de fleste tilfælde, kommunen har udarbejdet retningsliner.

Socialt Leder Forum repræsenteret i en gruppe nedsat af Social- og integrationsministeren I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra de faglige organisationer, LEV, KL, Danske regioner, Servicestyrelsen, samt højt placerede embedsmænd fra Social- og integrationsministeriet. Socialt Leder Forum er repræsenteret ved Mona Herskind forstander på Rosenholm i Herning Kommune og Ib Poulsen. Arbejdsgruppen har to opgaver:

For det første at være med til at udarbejde en opdateret version af vejledningen om betaling, administration og opbevaring af beboermidler. Det forventes at der udsendes en opdateret vejledning i inden sommerferien 2012. Den gamle vejledning, som er gældende, fra 1998 vil blive afløst af en ny og opdateret version. Det tager lidt tid da en række andre ministerier skal inddrages i arbejdet, men fornemmer der er god flow i arbejdet.

For det andet at er gruppen i gang med at formulere pejlemærker for etisk håndtering af beboermidler på botilbud. Det er klart et langt større og meget interessant arbejde. Der påregnes at der skal afholdes en række møder o det forventes ikke man er færdig med dette arbejde for efter sommerferien 2012.

De temaer, der på nuværende tidspunkt ser ud til at indgå i perlemærkerne er:

  • Beboernes formelle og reelle selvbestemmelse
  • Ledelsesopgaver og – udfordringer
  • Personalets dilemmaer
  • Pårørende og værgers roller
  • Myndighedernes bevågenhed
  • Politikernes bevågenhed

 

Dette blot til orientering og vi vil stadig gerne have input om ovenstående temaer, hvis I sidder og tumler med dem, send dem til ib@socialtlederforum.dk. Spørg også hvis der er uklarheder i ovenstående, som du gerne vil have yderligere belyst.