Tidsskriftet Social Udvikling

Mange af artiklerne i tidsskriftet Social Udvikling er skrevet af praktikere for praktikere for at dele værdifuld viden på de socialfaglige område med særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for det socialfaglige område, herunder praktikere og studerende, som ønsker at holde sig opdateret med ny viden, nye muligheder og praksiserfaringer.

Redaktionen modtager gerne artikler til Social Udvikling. Har I lavet et spændende udviklingsprojekt på jeres tilbud, eller har du i forbindelse med din uddannelse lavet et projekt, hvor der er kommet nyttig viden ud af det, er du velkommen til at sende os en artikel.

Vi modtager også gerne forslag til anmeldelser af fagbøger eller ideer til emner, som bør belyses i Social Udvikling.

Artikler, anmeldelser og ideer sendes til ansvarshavende redaktør Bomollerup på bomo@socialtlederforum.dk.