Social Udvikling er udkommet med første nummer i 2014

PRESSEMEDDELELSE

SOCIAL UDVIKLING er udkommet

Nyt år, nyt blad, ny redaktør, det kunne være overskriften på denne information om årets første nummer af Social Udvikling.

Social Udvikling har i mere end 25 år været først Forstandergruppen af 1986s og siden Socialt Lederforums talerør. Et talerør der ikke har været et medlemsblad, men et tidskrift der formidler praksisviden fra pædagog til pædagog. Den linje er fastholdt nu blot med et andet mere moderne layout.

Fra og med dette nummer har Social Udvikling fået ny redaktør, idet vi har ansat Ditte Sørensen. Mange vil have stødt på Ditte i andre sammenhænge, dels som pædagogisk konsulent, dels som forfatter og ikke mindst som en meget brugt formidler. Ditte har den pædagogiske ballast i orden, og hun har klar fornemmelse af hvad der sker på området. Ditte har endnu en kvalifikation der gør hende til en god redaktør af Social Udvikling – hendes netværk blandt pædagoger, ledere og mennesker, der er med til at udvikle vores fag er stor.

Det vil således være det kendte, nye layout I vil genfinde I dette nummer af Social Udvikling, og indholdet stiller skarpt på den pædagogiske praksis og det store udviklingsarbejde, der foregår i marken blandt pædagoger og mennesker med funktionsnedsættelse.

Der er i dette nummer bl.a. en artikel om et spændende projekt hvor demokratisk deltagelse for mennesker med udviklingshæmmede. I artiklen fortælles om etableringen af en politisk gruppe for mennesker med udviklingshæmning og om gruppens etablering og aktiviteter.

SOCIAL UDVIKLING udkommer 6 gange om året. Det kan købes i løssalg og som abonnement på www.socialtlederforum.dk under Social Viden.

For yderligere oplysninger kontakt venligst;
Direktør for Socialt Lederforum Ib Poulsen, tlf. 23 88 59 93, e-mail: ib@socialtlederforum.dk