Socialt Leder Forum har fået svar fra ministeren om arbejdsdragt, beklædning

Med baggrund i at embedslægeinstitutionen og flere kommunale tilsyn pålagde botilbud at de ansatte på botilbud skulle bæres arbejdsdragter. forespurgte Socialt Leder Forum, Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup om hendes holdning. Pålægget er kommet efter at Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren, blev udsendt i juni 2011.
Karen Hækkerup mener at tilbud til udviklingshæmmede skal være mest mulig hjemligt, og der kun bør være arbejdsdrag når der er en fare for smittespredning eller der er meget uhygiejniske forhold. Om svaret er tilfredsstillende er svært at sige, men jeg mener det indeholder gode argumenter for en dialog med embedslæge og kommunernes tilsynsmyndighed.
Se svaret fra Socialministeren her…

Sundhedstyrelsens bidrag til svar her…

Sundhedsstyrelsens vejledning kan ses her…