Socialt Lederforum holder landsmøde med omkring 400 deltagere den 27.-28. marts

Landsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand med deltagelse af ledere fra en stor del af de sociale tilbud der giver tilbud til mennesker med særlige behov.

Socialt Lederforums landsmøde sætter fokus på de store udfordringer velfærdsdanmark befinder sig i, pengene er knappe, borgernes behov forandrer sig, og nogle ledere og medarbejdere oplever, at deres faglighed bremses af bureaukrati. Landsmødet i 2014 handler om at udnytte de mange kompetencer hos de dygtige ansatte på tilbud til mennesker med særlige behov og sikre rammer for god ledelse.

Unødvendige papirbunker og bøvlede processer skal smides i skraldespanden og erstattes af ansvar, indflydelse, fagligt råderum og arbejdsglæde. Fokus på dialog, åbenhed, klare mål og resultater vil give mere effektive løsninger, god velfærd for borgerne og større tilfredshed hos medarbejderne. Det hele med det klare mål at skabe resultater til gavn for borgerne og virksomhederne.

På Socialt Lederforums landsmøde vil vi gennem gode faglige oplæg lade landsmødets deltagere tænke over nye og bedre måder at levere offentlig service på. Lederne er klar men det vil også kræve en benhård indsats blandt politikere, ledelse og medarbejdere. Vi skal både investere tid og ressourcer og samtidig udvise mod, evne og vilje til at reflektere og ikke mindst handle anderledes.

Som ledere af tilbud til mennesker med særlige behov har vi  en forpligtelse til at ændre vores handlinger ud fra viden om, hvad der virker. Udviklingen af den offentlige sektor hverken kan eller skal ske fra Christiansborg eller fra KLs kontorer alene. Det ville i sig selv være et udtryk for topstyring og manglende tillid.` Tillid er, når medarbejderne har albuerum til at bruge deres faglige skøn og dømmekraft, men ud fra et overordnet mål.  Udviklingen sker lokalt – det er her, den faglige indsigt eksisterer.

 

Flere oplysninger hos:

Direktør

Ib Poulsen. Tlf. 2388 5993 eller mail ib@socialtlederforum.d

Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse; herunder bo-, aktivitets- og samværstilbud.

Hos Socialt Lederforum varetager vi tilbuddenes interesser. Vi tilbyder viden og netværk gennem kurser, kompetenceudvikling, temadage og konferencer.

Vi arbejder på at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og grænser. Vi vil skabe et større offentligt fokus på livsvilkårene for mennesker med funktionsnedsættelse, og fremme samarbejdet mellem alle parter med interesse inden for det specialiserede socialområde, for derigennem at nå vores mål om at sikre optimale vilkår for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds brugere og ansatte.

Hjemmeside: http://socialtlederforum.dk/