Socialt Lederforum holder landsmøde med over 450 deltagere den 26.-27. marts

Pressemeddelelse

Traditionen tro sætter mange ledere fra tilbud til mennesker med særlige behov hinanden stævne i Nyborg i slutningen af marts måned, når Socialt Lederforum indkalder til landsmøde. Her mødes holdninger og opfattelser på tværs af faggrænser og landsdele. Men ikke mindst mødes ledelsesfagfæller og ildsjæle.

Landsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand med deltagelse af ledere fra en stor del af de sociale tilbud, der rummer mennesker med særlige behov.

Et overordnet tema vil være at understøtte arbejdsglæden og begejstringen hos landets mange dygtige ledere, der står overfor massive udfordringer, når nødvendige besparelser og stramninger skal gennemføres. Samtidig føler mange ledere sig i stigende grad ensomme i hverdagen. Lederkollegaerne er som oftest langt væk. Ledelsens mod og faglighed er afgørende faktorer, for at give optimismen bedre vækstbetingelser. Landsmødets ambition er at styrke denne udvikling.

På landsmødet vil vi også tage fat på de udfordringer, der ligger i en tillidsreform, der rulles ud i meget forskelligt tempo landet over. Mens nogle venter, og andre er i fuld gang, føler mange ledere, at endnu mere tidskrævende kontrol bliver en realitet. Det tager vi en debat med nogle af de ansvarlige om – og forventer, under kyndig ledelse af Jens Gaardbo, at få mere at vide.

Vi befinder os i et valgår, og de sociale love er, efter en blandet modtagelse, blevet “kaldt tilbage på værkstedet”. Hvad venter os de kommende år, og hvordan sikrer vi et forsvarligt socialpædagogisk fingeraftryk? Også på dette område får lederne en nøglerolle fremover.

Som der er tradition for, har vi sammensat et program med kompetente oplægsholdere, professionelt styrede debatter og oplæg, hvor man kan gå i dybden med mere specifikke emner. Således sikrer vi, at de dygtige ledere indenfor feltet får mere viden, samtidig med at de vigtige og energigivende netværk styrkes yderligere.

 

Bo Mollerup
Direktør
bomo@socialtlederforum.dk
mobil: 4045 6242