Temanummer om ”Det gode liv” er udkommet

Det gode liv opnås ikke ved blot at ny- og ombygge gamle institutioner til moderne lejlighedskomplekser, hvor borgeren med funktionsnedsættelse får egen bolig. Der er brug for massiv kompetenceudvikling. At borgerne ikke længere bor på pædagogernes arbejdsplads, men at personalet nu skal til at arbejde i borgernes hjem er lettere sagt end gjort. Det kræver en stor omstilling for alle parter, at borgerne med egen bolig og dermed flere muligheder automatisk får et større ansvar for eget liv.

Man skulle mene, at det bliver lettere for den enkelte at skabe rammerne for det gode liv og at der opstår flere muligheder for selv at opsøge fællesskabet. Men hvordan forholder man sig til det paradigmeskifte, som umiddelbart lyder som sød musik?

Socialt Lederforum har netop udgivet et temanummer, som indeholder artikler der er skrevet om projekt ”Det gode liv”. ”Det gode liv” er en del af STIBO-projektet. STIBO står for styrket indsats i botilbud, og temanummeret viderebringer den viden, der er kommet ud af indsatsen. Artiklerne er skrevet af konsulenter, pædagoger og en pårørende, som alle har forskellige vinkler på hvordan man sikrer rammerne for det gode liv.

Artiklerne er baseret på det treårige projekt, hvor aktiviteternes indhold har haft vægt på borgernes ønsker og forestilling om et godt liv, medarbejdernes faglige kvalifikationer til at løfte disse, pårørende som ressource og sparringspartnere og organisationens parathed til at yde sit optimale i de nye fysiske rammer.

Temanummeret Udvikling kan købes via e-boghandlen Social Viden
Projektet har været støttet af Social- og Integrationsministeriet, og er udviklet i et samarbejde mellem CUA i Assens Kommune og konsulenter fra University College Lillebælt.