Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING er udkommet

Rehabilitering er i fokus i SOCIAL UDVIKLING nr. 5, som netop er udkommet. Tidsskriftet henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse.

Et af tidens mest omdiskuterede begreber på det socialfaglige område er rehabilitering. I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING kan du blandt andet læse om, hvordan mad kan bruges til at gøre livet lettere for socialt udsatte. Der gives et indblik i den enkeltes personlige historie om, hvordan mad som omdrejningspunkt har givet motivation til at blive en del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet består af.

Borgernes midler er også et emne, vi har valgt at sætte fokus på i SOCIAL UDVIKLING nr. 5. Med artiklen ”Håndtering af borgernes midler – støttet beslutningstagen” kan du læse om den viden, der er kommet ud af daværende socialminister Benedikte Kiærs nedsatte arbejdsgruppes rapport fra 2012. Rapporten omhandler arbejdet med de etiske problemstillinger, der knytter sig til at yde hjælp til økonomihåndtering på botilbud.

At sikre bedre vilkår og et bedre liv for mennesker med funktionsnedsættelse, er noget, vi i Socialt Lederforum er meget optaget af. Derfor deltager vi ivrigt i debatten om rehabilitering. Dog mener vi, at habilitering er mindst lige så vigtigt at arbejde med, da rehabilitering ikke altid er mulig. Habilitering drejer sig om, at sikre en bedre livskvalitet ud fra de forudsætninger, man har. Hvis man ikke kan udtrykke sig og aldrig vil få et verbalt sprog, kan man måske bruge andre midler til at udtrykke sine følelser. Artiklen ”Formidling af følelser uden ord” beskriver, hvordan musik kan bruges til at formidle følelser ved at man kommunikerer i en kreativ og intuitiv bevidsthed.

SOCIAL UDVIKLING udkommer 6 gange om året. Det kan købes i løssalg og som abonnement på www.socialtlederforum.dk under Social Viden

For yderligere oplysninger kontakt venligst;
Direktør for Socialt Lederforum Ib Poulsen, tlf. 23 88 59 93, e-mail: ib@socialtlederforum.dk