Udbud: Supplerende kontrakter på udvalgte VISO-områder

Fra Socialstyrelsens nyhedsbrev, medio august 2019.

 

 

 

 

VISO udbyder nu supplerende delkontrakter vedr. specialrådgivning og udredning på udvalgte dele af voksenområdet: Erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens samt udviklingshæmning. Tilbudsfristen er 30. september 2019.

Som følge af udbudslovgivningen – og som tidligere annonceret – skal VISOs nye kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven. Efterspørgslen på VISOs ydelser gør, at VISO har brug for bl.a. mere leverandørkapacitet på voksenområdet.

Derfor udbydes der nu supplerende delkontrakter på udvalgte dele af VISOs voksenområde. Ydelserne vedrører specialrådgivning og udredning i forhold til erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, demens samt udviklingshæmning.

 

De aktuelle udbud på voksenområdet betyder supplering – og ikke udskiftning af – det aktuelle leverandørnetværk på disse delkontrakter. Leverandører, der allerede har en kontrakt med VISO på de nævnte områder, behøver derfor ikke at gøre noget, da deres kontrakter fortsætter uændret.

 

Praktiske oplysninger
Udbudsmaterialet er nu tilgængeligt i et digitalt udbudssystem. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Kontraktperioden løber fra 1. februar 2020 til 30. april 2022.

Tilbudsfristen er 30. september 2019 kl. 12.00.

Der forventes kontraktindgåelse i december 2019.

 

Søg via EU-Supplys digitale udbudssystem her

 

Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.