Velkommen til Karen Ellemann

Pressemeddelelse 29. juni 2015:

Socialt Lederforum ønsker Karen Ellemann tillykke med embedet som social- og indenrigsminister! Vi ser frem til det kommende samarbejde!

Vi har tidligere haft et godt og tæt samarbejde med Karen Ellemann om vigtige socialpolitiske emner og forventer at dette vil fortsætte fremover!

Det er en formuleret målsætning for Socialt Lederforum at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske- og den socialpædagogiske dagsorden sættes i Danmark. Samt når talen specifikt drejer sig om offentlig ledelse. Vi stiller derfor fortsat gerne foreningens store viden og ekspertise til rådighed for den siddende minister.

Hos Socialt Lederforum håber vi, at den nyudnævnte minister, når hun trækker i arbejdstøjet, vil prioritere forholdene for handicappede. Det ligger lige for at nævne udviklingen vedrørende pædagogisk ledsagelse på ferier og til fritidsaktiviteter som et akut område at tage fat på, eftersom den forrige socialminister ikke fik håndteret dette problem tilfredsstillende.

Et andet vigtigt emne er den meget forskellige behandling af handicappede fra kommune til kommune i Danmark. Dette udgør et alvorligt problem i forhold til den enkelte handicappedes retssikkerhed, da handicappede ikke nødvendigvis bare kan flytte til en anden kommune. Set i det lys er vi i Socialt Lederforum særligt glade for at Social- og Indenrigsministeriet nu lægges sammen – idet vi tillader os at tro på en særlig synergieffekt, når Karen Ellemann fremover både er minister for de handicappede og for kommunerne!

Vi forventer naturligvis også at ministeren holder et vågent øje med den nyudnævnte beskæftigelsesminister, der for få måneder siden foreslog at førtidspensionister skulle have omkring 4000 kr. mindre om måneden. Som et incitament til at komme i arbejde vel at mærke. Fortæl ham på en pæn, og gerne pædagogisk måde, at man ikke kan få spastikere med multible funktionsnedsættelser, alvorligt udviklingshæmmede og andre svært handicappede ind på arbejdsmarkedet ved at fjerne deres økonomiske eksistensgrundlag.

Endnu engang velkommen!

Med venlig hilsen
Bo Mollerup
Direktør
Socialt Lederforum

 

Bo ny