Virksom indsats til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser

Fra Socialstyrelsens nyhedsbrev, medio januar 2020.

 

Hør om virksom indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen har i samarbejde med tre kommuner afprøvet mestringsprogrammet R&R2-ADHD. Evalueringen offentliggøres i foråret 2020 og viser markante effekter i forhold til deltagernes ADHD-symptomer. Deltagerne får – uanset alder – redskaber til øget mestring af deres kernevanskeligheder, og der er også positive konsekvenser i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

 

I Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram for 2020-22 er der derfor afsat midler til at udbrede R&R2-ADHD gennem støtte til implementering og uddannelse. Støtten kan søges af kommuner, regioner og private tilbud i foråret 2020.

 

Mestringsprogrammet R&R2-ADHD

 

R&R2-ADHD (Reasoning & Rehabilitation version 2) er en manualbaseret gruppeindsats, der involverer mentorstøtte. Metoden bygger på kognitiv adfærdstræning og er målrettet unge og voksne (16 år+) med opmærksomhedsforstyrrelser.

 

Fokus er rettet mod, at den enkelte opnår en bedre indsigt i egne vanskeligheder og måder at håndtere dagligdagens udfordringer på. På den måde opbygges succesoplevelser og større robusthed (resiliens) i forhold til fx at planlægge og overskue hverdagslivet, etablere og fastholde sociale relationer og indgå i uddannelse eller job.

 

Inspirationsdagen 26. februar 2020

 

Kommuner, regioner og private aktører, som gerne vil arbejde med det R&R2-ADHD, kan 26. februar komme til en gratis inspirationsdag i Socialstyrelsen.

 

Her præsenteres R&R2-ADHD, de erfaringer praktikere og ledere har med at arbejde med og implementere indsatsen, og hvordan støtten fra Socialstyrelsen mere præcist fungerer.

Socialstyrelsen anbefaler, at både beslutningstagere og medarbejdere deltager for at få det bedste beslutningsgrundlag for, om indsatsen er relevant for jer.

 

Praktiske oplysninger

 

Inspirationsdagen holdes onsdag den 26. februar 2020 på ODEON i Odense. Der er tilmeldingsfrist onsdag den 12. februar 2020.

 

Tilmelding til inspirationsdagen om R&R2-ADHD

 

Hvis du vil vide mere

 

Læs om udbredelsen af R&R2-ADHD 

 

På børneområdet kan kommuner søge om støtte til implementering af metoden ‘Stepping Stones’, der målrettet forældre til børn med handicap

 

Læs om udbredelsen af Stepping Stones

 

Kontakt:

Lisbet Tuxen
Faglig konsulent