Brev fra Astrid Krag vedrørende gradvis genåbning af socialområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 29. april skrev social- og indenrigsminister Astrid Krag til kommuner, regioner, socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer vedrørende den gradvise genåbning på det sociale område set i lyset af den generelle genåbning af hele landet.

 

Det har særlig relevans for Socialt Lederforums medlemmer at ministeren giver en status i forhold til de forestående lempelser af besøgstilbud på sociale botilbud.

 

Desuden fremgår det, som flere botilbud allerede har bemærket, at Socialtilsynene nu genoptager de fysiske tilsynsbesøg.

 

Hele brevet fra ministeren kan ses herunder:

 

 

http://fadd.dk/filer/Brev_AK_29april2020.pdf…

 

 

Rigtig god weekend!

Mange hilsner

Bo Mollerup
Direktør
Socialt Lederforum