Eksterne nyheder

Høringssvar fra Socialt Lederforum vedrørende magtanvendelsesreglerne

5. april 2024

Høringssvar fra Socialt Lederforum vedrørende regeringens forslag til ændringer af magtanvendelsesreglerne.

Læs mere

Bestyrelsesformandens tale fra årets Landsmøde

5. april 2024

Flere har spurgt om de måtte få en kopi af  Mie Karlebys formandstale fra årets Landsmøde. Mie gik på talerstolen på Nyborg Strand kl. 10.00, den 21. marts – og holdt, som det er blevet en tradition, en flot formandstale, der satte de indledende rammer for årets Landsmøde. Et Landsmøde der handlede om det, der sker omkring ledere og inden i ledere. Et Landsmøde om rammerne for ledelse. Et Landsmøde om lederes trivsel.

Læs mere

Undskyldning fra den danske stat

30. juni 2023

Var du anbragt i en institution under forsorgen? Så har du mulighed for at deltage i et stort arrangement, hvor social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, vil sige undskyld på vegne af den danske stat.

Læs mere

Undskyldning til tidligere anbragte

28. april 2023

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen til et arrangement på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.

Læs mere

Officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen

28. marts 2023

Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld til de tidligere anbragte.

Læs mere

Årsrapport 2021 om socialtilsynene

28. marts 2023

Hvert år offentliggøres en rapport om de fem socialtilsyns aktiviteter. Årsrapporten 2021 viser, at der i lighed med tidligere er stor variation på tværs af tilsynene på flere områder. Rapporten har ud over de faste data og nøgletal et temaafsnit om magtanvendelser.

Læs mere

Gratis ledernetværk i socialpsykiatrien

9. februar 2023

Deltag i Social- og Boligstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere

Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

9. februar 2023

Social- og Boligstyrelsen har netop færdiggjort et ambitiøst koncept for, hvordan kommuner kan arbejde med strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Læs mere

Neurodagen 2022 – hjernen i socialt perspektiv

30. juni 2022

Socialstyrelsen og Komponent inviterer igen til konferencen med højt til loftet og et tværfagligt fokus på hjerne, kognition og psyke. Vær med til Neurodagen 25. oktober og få ny viden og inspiration fra krydsfeltet mellem neurologi og socialfaglighed.

Læs mere

På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet

31. maj 2022

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil.

Læs mere