Historie og formål

Socialt Lederforum blev stiftet i 1986 under navnet Forstandergruppen af 1986. I dag er Socialt Lederforum en landsdækkende interesseorganisation med ca. 300 medlemmer, som støtter os i vores arbejde med at skabe rammerne for bedre vilkår for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds brugere og ansatte.

Socialt Lederforums mål er at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og grænser. Socialt Lederforum vil skabe et større offentligt fokus på livsvilkårene for mennesker med funktionsnedsættelse, og fremme samarbejdet mellem alle parter med interesse inden for det socialpædagogiske område, for derigennem at nå den fælles vision:

”Vi vil sikre optimale vilkår for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds brugere og ansatte”.

Mission

Vi er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse.

  • Vi udbreder viden om ledelse af bo-, samværs- og aktivitetstilbud
  • Vi tilbyder et socialfagligt netværk, som fremmer videndeling og dialog
  • Vi skaber udvikling på det socialfaglige område

Missionens tre overordnede formål; at udbrede viden, at tilbyde et socialfagligt netværk og at skabe udvikling, består af følgende formålsparagraffer jf. vores vedtægter.

Vision

Vores mål er at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og grænser. Vi vil skabe et større offentligt fokus på livsvilkårene for mennesker med funktionsnedsættelse, og fremme samarbejdet mellem alle parter med interesse inden for det socialpædagogiske område, for derigennem at nå vores fælles vision:

”Vi vil sikre optimale vilkår for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds brugere og ansatte”.

Værdier

Vores værdier medmenneskelighed og vilje afspejles i vores handlinger: 
At være medmenneskelig er essentielt i arbejdet med mennesker og i vores bestræbelser på at sikre optimale vilkår på tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse.

Sammen med vores medlemmer har vi viljen til at skabe rammerne for bedre vilkår. Rammerne udgør udbredelse af viden, netværk og fokus på udvikling.

Vores erfaringer viser, at medmenneskelighed og vilje giver os evnen til at gøre en forskel.