Historie

Socialt Lederforum blev stiftet i 1986 under navnet Forstandergruppen af 1986. I dag er Socialt Lederforum en landsdækkende interesseorganisation med ca. 300 medlemstilbud indenfor det specialiserede socialområde. Vort primære fokus er på ledelse, ledelse af velfærd og på rammerne for ledelse.

Via de ca. 300 medlemstilbud repræsenterer Socialt Lederforum 300 øverste ledere, omkring 1800 mellemledere og over 30.000 medarbejdere.

Socialt Lederforums mål er at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og grænser. Socialt Lederforum vil skabe et større offentligt fokus på ledelse af velfærd og dermed også på livsvilkårene for de mennesker, der er en del af det specialiserede socialområde. Vi er overbeviste om, at fundamentet for god social- og specialpædagogik er god ledelse.