Medlemmer

Socialt Lederforums vedtægter gør det muligt for alle bo-, samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med funktionsnedsættelse (defineret i rammeaftalerne), repræsenteret ved en leder, at være medlemmer.

Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved en fagchef, handicapchef, socialchef eller lignende. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Enkeltpersoner og organisationer med interesse for området kan indmeldes i Socialt Lederforum med mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer. Medlemskabet  for enkeltpersoner gælder for personer, som ikke er ansat eller tilknyttet et tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Socialt Lederforum har lige nu ca. 310 medlemmer – se  MEDLEMSLISTE  er der ændringer til jeres medlemskab, kontakt mail@socialtlederforum.dk 

Læs mere om kontingent og medlemsfordele…