Socialt Lederforum kort fortalt

Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Foreningens omdrejningspunkt er offentlig ledelse/udøvelse af velfærdsledelse.

Læs mere om Socialt Lederforum