Om Socialt Lederforum

Om os

Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Foreningens omdrejningspunkt er offentlig ledelse/udøvelse af velfærdsledelse.

E-boghandel, forlag og tidsskrift

E-boghandlen Social Viden og Socialt Fagforlag er sammen med tidsskriftet Social Udvikling en del af Socialt Lederforum.

Social Viden er målrettet alle med interesse for det socialfaglige område. Her kan du blandt andet købe relevante og aktuelle socialfaglige bøger, dvd’er og tidsskrifter.

Socialt Fagforlag og Social Udvikling gør det muligt for praktikere at dele ud af viden og erfaringer. Som praktiker inden for det socialfaglige område, har du mulighed for at udgive en bog via Socialt Fagforlag eller skrive en artikel til Social Udvikling.

Medlemskab og kontingent

Et medlemskab omfatter hele tilbuddet og giver dermed alle ansatte adgang til:

 • Et stort netværk bestående af socialfaglige ledere og medarbejdere fra ca. 300 tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse.
 • Nyttig viden og aktuelle nyheder, som sendes via vores medlems-nyhedsbreve.
 • Kurser, kompetenceudvikling og temadage.
 • Konsulentordning med hjælp til at skabe udvikling på det enkelte tilbud.
 • Uvildig sparring og rådgivning inden for økonomi, struktur, fundraising mm.
 • Synlighed i den socialfaglige debat.
 • Medlemsrabat på deltagelse i arrangementer (fx 1050 kr.´s rabat på Landsmøde pr. deltager) og på bøger fra Socialt Fagforlag.
 • Gratis abonnement på tidsskriftet Social Udvikling.  Tilbud med op til 15 ansatte modtager 1 tidsskrift, 15-40 ansatte modtager 2 tidsskrifter,  og alle medlemskaber over 41 ansatte modtager 3 tidsskrifter. Herudover kan der købes abonnementer med rabat på 25%.

Kontingent 2021 pr. år (ekskl. moms) i Socialt Lederforum :

 • kr. 1.295 for tilbud/kommuner/regioner med op til 15 ansatte og for enkeltpersoner, som ikke er ansat eller tilknyttet et tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse.
 • kr. 2.565 for tilbud/kommuner/regioner med 15-40 ansatte
 • kr. 4.750 for tilbud/kommuner/regioner med 41-75 ansatte
 • kr. 6.075 for tilbud/kommuner/regioner med 76-125 ansatte
 • kr. 7.850 for tilbud/kommuner/regioner med 126-250 ansatte
 • kr. 9.795 for tilbud/kommuner/regioner med 251-400 ansatte
 • kr. 11.325 for tilbud/kommuner/regioner med mere end 400 ansatte

 

Praktisk information

Socialt Lederforums vedtægter gør det muligt for alle bo-, samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med funktionsnedsættelse (defineret i rammeaftalerne), repræsenteret ved en leder, at være medlemmer.

Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved en fagchef, handicapchef, socialchef eller lignende. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi.

Enkeltpersoner med interesse for området kan indmeldes i Socialt Lederforum, med mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer.

Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 måneders varsel til kalenderårets udgang.

 

Meld dit tilbud ind i Socialt Lederforum her…