Masterclasses

MASTERCLASS

Socialt Lederforum har igen den store glæde at tilbyde en højinteressant og aktuel masterclass.
Masterclassformatet er det kendte: Hiv en halv dag ud af din travle kalender – benyt muligheden for ny viden, fordybelse og netværksdannelse i inspirerende rammer med højt til loftet – få meget med hjem:

HVAD ER PRISEN PÅ VELFÆRD – OG HVORDAN KONTROLLERER VI DETTE?
V/Flemming Trap – indehaver af rådgivningsfirmaet FlemmingTrap.dkBetydningsfuld rådgivning til Botilbud

Dato: Onsdag, den 19. juni 2019 fra kl. 10.00 – 14.30
Sted: Munkebjerg Hotel v. Vejle

Flemming Trap er tidligere sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden, Cand. Jur., tidligere direktør for Børn-, unge, og voksenområderne, og betragtes som en af landets førende eksperter i Socialtilsynenes praksis. Han tager deltagerne med på en guidet tur inden for områderne velfærd og tilsyn.

Målet med dagens Masterclass er at give deltagerne en dybere indsigt i Social-tilsynenes tilsynsfaglige virke i forhold til det økonomiske tilsyn, herunder forskelle og ligheder i vilkårene for drift af botilbud.

Dagens program:

10:00-10.50

MÅ MAN TJENE PÅ VELFÆRD (OPLÆG)
Må man tjene på velfærd, og hvem tjener egentlig på den? Oplægget bringer deltagerne dybt ned i det tilsynsfaglige maskinrum og giver deltagerne et unikt indblik i, hvordan Socialtilsynene går til opgaven med at føre det økonomiske tilsyn med Botilbud, samt hvordan praksis omkring det økonomiske tilsyn varierer fra tilsyn til tilsyn, og afhængig af om det er et offentligt eller privat tilbud.

Oplægget vil belyse nogle af de ligheder og forskelle i vilkår for drift af botilbud som en forskelligartet tilsynspraksis medfører, og vil lægge op til en efterfølgende drøftelse om identificerede forskelle og dilemmaer i den identificerede forskel i tilsynspraksis.

11:00-12:00

OPFØLGENDE DRØFTELSER/FORDYBELSE
Flemming Trap faciliterer med afsæt i det indledende oplæg både gruppe- og plenumdrøftelser blandt deltagerne, hvor omdrejningspunktet bliver at drøfte de dilemmaer og muligheder man som tilbudsleder har for at sikre, at vilkårene for at ”drive” botilbud er så ens som mulige, ikke alene i forholdet mellem offentlig og privat aktør, men også i forhold til ens geografiske beliggenhed.

12:00-13:00

FROKOST OG NETVÆRK

13:00-13:30

HVORDAN SIKRER VI EN MERE ENSARTET TILSYNSPRAKSIS (OPLÆG)
Hvordan kan man som botilbud medvirke til at sikre en mere ensartet tilsynspraksis? Ikke bare på tværs af de 5 Socialtilsyn, men i forholdet offentlig/privat aktør. Flemming Trap giver sit bud på dette.

13:30-14:15

OPFØLGENDE DRØFTELSER/FORDYBELSE
Efter oplægget faciliterer oplægsholder gruppe- og plenumdrøftelser af hvordan deltagernes perspektiv på oplægget og bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre en mere ensartet tilsynspraksis, både omkring det økonomiske tilsyn, men også i forhold til at sikres botilbuddene uanset om man er offentlig eller privat aktør en mere ensartet platform at drive botilbud på.

14:15 – 14:30

AFRUNDING

 

Pris for deltagelse (ex. moms): 1.750 kr. for medlemmer og 1.950 for ikke-medlemmer.
Sidste frist for tilmelding (og evt. afbud – herefter refunderes deltagergebyret ikke): 19. maj 2019.

Tilmelding foretages på mail@socialtlederforum.dk