Damkjærgaard er nyt medlem

Bostedet Damkjærgaard, der er et tilbud til psykisk og fysisk svagt fungerende personer over 17 år, er nyt medlem i Socialt Leder Forum.
 Bostedet Damkjærgaard er en firlænget gård fra 1883, smukt beliggende 10 km. syd for Vejle.Det er et bosted efter servicelovens § 107 & 108, hvor der bor voksne udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning. Personalet består af en lille gruppe, som sammen opnår gode resultater. Det er vigtigt for dem, at de unge/ voksne får den bedste livskvalitet, da de fleste har haft utallige nederlag og dårlige opvækstbetingelser. På Damkjærgaard kommer der flere i beskyttet beskæftigelse, alle har noget at stå op til, en indholdsrig dag og fritid. Ifølge lederen er det vigtigt, at dele viden med andre inden for området:
– Jeg har meldt os ind, for at jeg kan få flest mulige sparringspartnere, indsamling af ny viden og erfaring.Vi byder Damkjærgaard velkommen i Socialt Leder Forum og ser frem til et godt samarbejde.

Læs mere bostedet Damkjærgaard på: http://www.damkjaergaard.dk/