Fordybelsesdag om frustration, forråelse og mentaliseringssvigt

 

Katrine Frise. Copyright fotograf Mette Frandsen.

Rikke Bjerregaard. Copyright fotograf Mette Frandsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordybelsesdag om FRUSTRATION –  FORRÅELSE – MENTALISERINGSSVIGT.

 

  • Vi ved allesammen, at det findes
  • Vi har læst bøger og artikler om det
  • Vi kan godt sige det højt
  • Vi har ofte en god ide om, hvorfor det starter
  • Vi er bevidste om vigtigheden af at gøre noget ved det
  • Vi er i tvivl om, hvad der skal gøres.

 

Flere medlemmer af Socialt Lederforum har efterlyst mere handlingsorienterede tiltag i forhold til den forråelse, der desværre har det med at vise sig indenfor vores område. Igennem en årrække har der været et
tiltagende fokus på begrebet. Der er holdt mange formanende oplæg om omfanget at forråelse.
Der er skrevet adskillige artikler om forskellige former for forråelse. Desuden er det fra rigtig mange sider blevet belyst, hvordan forråelse i forskellige grad kan påvirke en organisation.

Socialt Lederforum vil gerne imødekomme ønsket om at arbejde fremadrettet og handlingsorienteret i forhold til dette vigtige emne.

Hvis man spørger medlemmerne i foreningen vedrørende forråelse, så vil langt de fleste sige, at det desværre er en del af hverdagen, når man leder en social virksomhed. Forråelse har det med at ’snige sig ind’. Mange giver samtidig udtryk for, at en ting er at få sat forråelse på dagsordenen – en anden ting er effektivt at få gjort noget ved de underliggende problematikker, der fører til forråelse.

Mangler du inspiration og hjælp til, hvordan du reelt kan arbejde målrettet med at mindske risikoen for forråelse i din organisation, så meld dig til fordybelsesdag om forråelse. Det foregår på Kongebrogaarden i Middelfart den 26. oktober, i tidsrummet 09.00 – 15.00.

Socialt Lederforum har planlagt dagen sammen med Katrine Friese og Rikke Bjerregaard. Katrine er direktionskonsulent for Strategi & Organisation hos Habitus – Faglig omsorg
og Rikke er selvstændig organisationskonsulent og supervisor.

 

Ramme for fordybelsesdagen:

Den sociale virksomhed Habitus har siden november 2018 eksplicit arbejdet med systematisk at forebygge forråelse. Der har været mange greb i processen og det er mundet ud i udviklingen af et redskab, der er meningsgivende for alle i organisationen og som har værdi for arbejdet med borgere i praksis. Habitus har nu halvandet års erfaring med redskabet og det er bl.a. disse erfaringer som du vil få indsigt i på fordybelsesdagen.

På dagen bliver du præsenteret for den konkrete procesplan for hele forløbet i Habitus. En plan du kan kopiere helt eller delvist og anvende i din egen organisation.

Du får mulighed for at stifte bekendtskab med både materiale, øvelser fra processen samt det værktøj, der er udviklet til systematisk at forebygge forråelse i organisationen.

Du får mulighed for, sammen med de andre kursusdeltagere, at arbejde med dialogspillet: ‘Genkend forråelsen’ samt fordybelsestid til at overveje, hvordan du kommer i gang, kommer videre eller i mål med den proces, du har eller ønsker at sætte i gang i din egen organisation.

 

Program:

Fra 09.00 til 09.30 er der tid til kaffe, morgenbrød og netværk.

Resten af formiddagen vil vi bruge på at give jer indsigt i processer, redskaber og erfaringer fra arbejdet med at forebygge forråelse i Habitus. Det vil foregå i en vekselvirkning mellem præsentationer og fortællinger fra virkeligheden og korte afprøvninger af delelementer i grupper.

Eftermiddagen bruges på fælles fordybelse (i mindre grupper) i jeres egen organisatoriske praksis og arbejdet med, hvordan forebyggelse af forråelse kunne se ud hos jer selv med inspiration fra processer og greb brugt i Habitus.

Afslutningsvis vil der være fælles opsamling på dagen og ikke mindst et par tips til din/jeres egen fremtidige proces.

Midt på dagen vil der være en frokostpause på en time.

 

Pris for deltagelse: 

1850 kr ex.moms for medlemmer af Socialt Lederforum (1950 kr for ikke-medlemmer).

 

Sidste frist for tilmelding: 15. oktober 2021 (tilmeldingen er bindende og der kan derfor ikke modtages refusion ved afbud).

Tilmelding via mail til: mail@socialtlederforum.dk