Høringssvar fra Socialt Lederforum vedrørende magtanvendelsesreglerne

Høringssvar fra Socialt Lederforum vedrørende regeringens forslag til ændringer af magtanvendelsesreglerne:

 

Høringssvar vedrørende lovforslag om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.)

 

Ministeriets sagsnr.: 2023 – 9117

 

Herunder kan du læse høringssvaret:

 

Høringssvar marts 2024

 

Med venlig hilsen

Bo Mollerup

Direktør

Socialt Lederforum