Hvad betyder juleundtagelserne på socialområdet?

Nyhedsbrev fra Social- og Indenrigsministeriet, 10. december 2020:

Hvad betyder juleundtagelserne på socialområdet?

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen har nu udsendt informationsmateriale til sociale tilbud, foreninger og organisationer m.v., der ønsker at afholde arrangementer jule- og nytårsaften eller i juledagene. Formålet er at informere om, hvordan arrangementerne kan afholdes sikkert og trygt under den igangværende COVID-19-pandemi.

 

Sociale tilbud

 

Undtagelsen betyder, at der må være op til 50 beboere sammen ved interne arrangementer på sociale tilbud den 24. december og 31. december frem til den 1. januar 2021, kl. 3.00. Personalet tæller ikke med i de 50 personer. Beboere på sociale tilbud og deres familier opfordres dog til at afholde juleaften og nytårsaften uden for tilbuddet, hvis det er muligt.

 

Børn og unge

 

Der er også en undtagelse for arrangementer for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier. Også her må op til 50 personer være forsamlet, og der er ikke krav om, hvor julearrangementet skal afholdes.

 

Arrangementer for mennesker i hjemløshed og udsatte ensomme mennesker

 

Også for hjemløse og udsatte ensomme mennesker er der en undtagelse. Det betyder, at tilbud til og organisationer, der arbejder med målgruppen, fra den 20. december til og med den 25. december 2020 gerne må gennemføre julearrangementer med op til 50 mennesker samlet. Det kan for eksempel være et herberg eller værested, som inviterer de lokale hjemløse til julemiddag. Personale tæller ikke med i de 50 personer, mens evt. frivillige hjælpere tæller med.

 

Besøg

 

Besøg på sociale tilbud i juleperioden foregår som normalt. Beboerne kan få besøg på normal vis, men hvis tilbuddet er omfattet af besøgsrestriktioner eller besøgsforbud, skal man følge de gældende retningslinjer om besøg ved kritiske situationer, faste besøgspersoner mv.

 

Sundhedsfaglige retningslinjer

 

I alle tilfælde – også hvor der er undtagelser til forsamlingsforbuddet – skal de generelle sundhedsfaglige anbefalinger overholdes. Det handler bl.a. om at:

 

  • opdele brugerne i mindre grupper med maks. 10 personer.
  • så vidt muligt sammensætte grupperne af personer, der færdes sammen i hverdagen.
  • undgå at folk mødes på tværs af grupperne.
  • undgå trængsel.

 

Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af året løbende lagt ofte stillede spørgsmål og svar på hjemmesiden. Senest er der opdateret med en stribe spørgsmål og svar om julen.

 

Se Q&A’s på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Læs Sundhedsstyrelsens pjece med gode råd til om afholdelse af jul

Find informationsmateriale om julen på Socialstyrelsens hjemmeside