Informationsmøde: Udbud af VISOs ydelser på voksenområdet

Fra Socialstyrelsens nyhedsbrev, medio januar 2021:

Socialstyrelsen forventer at kunne annoncere et udbud af VISO-kontrakter efter sommerferien, formodentlig i august eller september 2021. Udbuddet vil omfatte specialrådgivning og udredning på det sociale område i relation til alle målgrupperne på voksenområdet.

 

Interesserede tilbudsgivere inviteres til et gratis, virtuelt informationsmøde den 4. marts 2021 kl. 9.00 – 12.00.

 

Formålet med informationsmødet er at orientere mere generelt om udbudsprocessen og  den forventede udbudsmodel, herunder fordelingen af de overordnede målgrupper og tilhørende delaftaler.

 

Praktiske oplysninger

 

Informationsmødet er landsdækkende og afholdes som et webinar. Der er mulighed for at stille skriftlige spørgsmål via tekstfelt/chatfelt undervejs samt at tilføje kommentarer og forslag.

 

Udvalgte spørgsmål vil blive besvaret under mødet. Oplæggene fra mødet og den samlede gruppe af spørgsmål og svar vil senere blive offentliggjort.

 

Deltagelse i informationsmødet medfører ikke forpligtelse til at afgive tilbud.

 

Tilmelding til informationsmøde om VISOs udbud

 

 

Høring i foråret
Socialstyrelsen forventer at sende dele af udbudsmaterialet i høring i foråret 2021.

 

 

I er velkommen til at kontakte VISO med spørgsmål på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk