Pressemeddelelse – Autismens ABC

Autismens ABC – ny bog fra Socialt Fagforlag. 

Da Cecilie som 12-årig fik diagnosen Aspergers Syndrom, vidste jeg intet om autisme.
Vores verden var kaotisk.
Cecilie gik i normal folkeskole, men var der næsten aldrig. Hun var i mistrivsel og magtede ikke skolen. Nedsmeltninger var en del af vores hverdag.

Denne bog er skrevet til dig, der har brug for viden om autismebegrebet på en overskuelig måde – uden brug af for mange fagudtryk.

Anita Neander Knutzen har med sine egne ord skrevet den bog, hun selv havde brug for, da Cecilie var lille og endnu ikke havde fået en diagnose. Bogen er enkelt og overskueligt bygget op med korte afsnit, der hver især belyser enkeltstående emner. Nærmest som en opslagsbog.  Det kan for eksempel være ’madvaner,’ ’medicin’, ’rutiner’ og ’strategier’. Eller emner, der i højere grad handler om resten af familien. Eksempelvis ’forældrerollen’, ’søskende’, ’parforhold’ og ’bedsteforældre’.

De enkelte afsnit er ledsaget af illustrative cases, der er udvalgt fra forfatterens privat- og arbejdsliv. Dette giver bogen en helt særlig tyngde, selvom den er let læst.

Cecilie, der i dag er 15 år, skriver også selv i bogen, hvilket giver en fin og særlig mulighed for at høre hendes egen beskrivelse af nogle af sine karakteristiske træk.

Det er tydeligt at Anita Neander Knutzen har tilegnet sig en stor erfaring og viden, og derfor på meget kompetent vis berører mange forskellige facetter ved autisme. I bogen er der mange gode henvisninger til forskellige instanser, man kan have brug for at komme i kontakt med. Det er en rigtig god ide, for mange forældre til handicappede, har svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig.

Bogen henvender sig forældre/pårørende, men også til professionelle der arbejder med autisme og pårørende.

For yderligere oplysninger kontakt: 

Forfatter Anita Neander Knutzen, tlf.: 2883 3211, email: a.n.knutzen@gmail.com eller følg Anita her: www.anitaknutzen.dk og på Facebook: https://www.facebook.com/AutismensABC/?fref=ts

Fakta:
A
utismens ABC
Bogen (hardcover) koster kr. 150,- incl. moms + porto/ekspedition (34 kr.) eller 80 kr. incl moms som e-bog.

Bogen kan bestilles I E-boghandlen Social Viden på www.socialtlederforum.dk eller ved henvendelse til Socialt Lederforum, mail@socialtlederforum.dk