Retningslinjerne på socialområdet er opdateret

Nyhedsbrev fra Social- og Indenrigsministeriet, 30. oktober 2020:

 

 

Retningslinjerne på socialområdet er opdateret efter skærpet forsamlingsforbud og nye krav om mundbind

 

 

 

 

Socialstyrelsen har opdateret corona-retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet. Justeringerne kommer efter, at forsamlingsforbuddet i denne uge blev strammet, samtidig med at der er blevet indført krav om mundbind på mange sociale tilbud.

 

I denne uge kom der nye regler om brug af mundbind, og samtidig blev forsamlingsforbuddet sat ned til maksimalt 10 personer. På baggrund af de nye regler og krav har Socialstyrelsen opdateret de retningslinjer, som kan hjælpe fagfolk på socialområdet med bl.a. at begrænse smittespredning.

De nye regler om brug af mundbind betyder, at ansatte, pårørende og besøgende skal bære mundbind på sociale tilbud. Der er dog en række undtagelser, og beboere og brugere af sociale tilbud er ikke omfattet af kravet.

Læs pressemeddelelse fra den 28. oktober om krav om brug af mundbind

Socialstyrelsens retningslinjer for aktiviteter på socialområdet blev første gang udsendt i juni og er siden løbende blevet opdateret. Retningslinjerne vil også fremover kunne justeres i takt med at situationen omkring COVID-19 udvikler sig.

 

Læs retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 

Yderligere oplysninger
Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 16 60 (modtager ikke sms)

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO), tlf.: 72 42 40 00

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed), tlf.: 70 20 02 66

Myndighedernes fælles hotline til borgerhenvendelser, tlf.: 70 20 02 33.

Spørgsmål generelt på socialområdet:
Skriv til Social- og Indenrigsministeriets coronahotline, e-mail: corona@sim.dk eller læs Social- og Indenrigsministeriets ofte stillede spørgsmål og svar.