Socialpolitisk Redegørelse 2021

Nyhedsmail fra Social- og Ældreministeriet, primo maj 2022:

 

 

Socialpolitisk Redegørelse 2021 giver ny viden om den socialpolitiske indsats.

 

 

Socialpolitisk Redegørelse bidrager hvert år med ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark. I år indeholder redegørelsen blandt andet ny viden om ledsagende børn på landets kvindekrisecentre og risikofaktorer i forhold til hjemløshed blandt tidligere anbragte unge.

 

 

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort Socialpolitisk Redegørelse 2021, som gør status og bidrager med ny viden om en række områder. Årets redegørelse tegner bl.a. et billede af nogle af de konsekvenser, som Covid-19 har haft for socialt udsatte og mennesker med handicap og gør rede for indsatser for udsatte og sårbare mennesker under pandemien.

Samtidig ser redegørelsen på den læring, som kommuner og civilsamfundsorganisationer har taget med sig under pandemien og nedlukningerne. Læring, som har bidraget til nytænkning og innovative løsninger på socialområdet med et særligt fokus på de borgernære velfærdsopgaver, samt læring, som kan fremme nye virksomme indsatser og sociale investeringer.

 

Redegørelsen sætter blandt andet også fokus på den politiske aftale om Børnene Først, som regeringen indgik i maj 2021 med et bredt flertal af Folketingets partier. Aftalen skal sikre bedre og tidligere hjælp til udsatte børn og unge og deres familier og omfatter samlet set mere end 30 initiativer, herunder en ny Barnets Lov, der skal give flere rettigheder til udsatte børn og unge, sikre at flere børn, der har behov for det, får et nyt hjem tidligere og skabe mere tid til sagsbehandlingen.

 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

 

Vi ved, at et barns opvækst kan sætte tydelige spor langt ind i voksenlivet. Redegørelsen sætter en tyk streg under, at vi skal blive bedre til at tage hånd om de børn, som får en skæv start på tilværelsen. Det handler blandt andet om børn, som sammen med deres mødre tager flugten til et krisecenter for at komme væk fra et voldeligt hjem, og børn som oplever ustabile anbringelsesforløb. Socialpolitisk Redegørelse 2021 bidrager med vigtig viden om anbragte børn og unge, som vi kan stå på, når vi senere på året skal forhandle om en reform af efterværnsområdet.”

 

Redegørelsen indeholder også temakapitler om sociale indsatser forud for en anbringelse og om personer med dobbeltdiagnoser, det vil sige personer med et misbrug samtidigt med en psykisk lidelse.

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Social- og Ældreministeriets pressetelefon

41 85 13 60 (modtager ikke SMS)