Undskyldning fra den danske stat

UNDSKYLDNING FRA DEN DANSKE STAT

 

 

Var du anbragt i en institution under forsorgen?

Så har du mulighed for at deltage i et stort arrangement, hvor social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, vil sige undskyld på vegne af den danske stat.

 

 

Mange med handicap blev udsat for store svigt og overgreb i det, man kaldte Statens

Åndssvageforsorg. Det vil den danske stat gerne sige undskyld for – til dig som var anbragt

frem til 1980.

 

 

Undskyldningen bliver givet ved et arrangement og det kommer til at foregår:

Den 11. september 2023, fra kl. 13.00 – 15.00

på Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

 

 

SÅDAN KOMMER DU MED:

Tilmeld dig så hurtigt som muligt og senest den 8. august.

Du kan vælge at tage én ledsager med – for eksempel en medarbejder fra dit botilbud, eller

din mor, far, bror eller søster. Det er gratis at deltage, men du skal selv sørge for og betale

transporten til arrangementet.

 

Du kan tilmelde dig ved at:

 

• Skrive en e-mail til Social-, Bolig- og Ældreministeriet på camk@sm.dk og

adh@sm.dk

 

• Sende et brev til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060

København K, att. Ministersekretariatet.

 

Når du tilmelder dig, skal du skrive følgende:

 

• Dit navn

• At du ønsker at deltage

• Om du har behov for tolk eller om du bruger kørestol

• Skriv også om du har en ledsager/personale/pårørende med

 

Spørg familie, personale eller venner om hjælp til at blive tilmeldt. Hvis du ikke kan skrive email

eller brev kan du ringe til Social-, Bolig- og Ældreministeriet på 33 92 93 00.

 

Du kan finde mere information på ministeriets hjemmeside. Adressen er www.sm.dk

Hvis du ikke kan deltage, har du mulighed for at se arrangementet via internettet på dagen.

Det kan du på ministeriets hjemmeside. Adressen er www.sm.dk

 

 

I Lev håber vi at så mange som muligt af de tidligere anbragte i forsorgen har mulighed for

at deltage i arrangementet. Vi er kede af, at Social- og boligministeriet har lagt

tilmeldingsperioden hen over sommerferien. Vi ved at det kan give problemer for mange at

få alt det praktiske på plads i sommerferieperioden. Vi har prøvet at få ministeriet til at

ændre det, men det er desværre ikke lykkedes.

 

Med venlig hilsen

Anni Sørensen, Landsformand for Lev