Narrativ pædagogik

200,00 kr.

af Jørgen Lauritzen og Birthe Juhl Carlsen

Udgivet 2004 – SEMI-forlaget
Udgivet 2011 – Socialt Fagforlag (Forlaget Udvikling)
ISBN 978-87-90965-15-0

16 på lager

Varenummer (SKU): 1085 Kategori:

Beskrivelse

Livshistorien som pædagogisk grundsyn.
Bogen sætter fokus på den narrative pædagogik ud fra tanker om, hvordan livshistoriearbejdet kan blive en integreret størrelse i den daglige pædagogik. Altså ikke noget man gør bare engang imellem, men et grundværktøj som til stadighed er en del af den pædagogiske tænkning på institutionen og hos den enkelte pædagog. Vores optagethed har kredset om, hvorledes livshistoriearbejdet kan blive et pædagogisk grundsyn, dvs. en naturlig del af den stadige dokumentation af den enkeltes liv og dermed en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Bekræftelsen af den anden part i den pædagogiske relation finder sted i den måde, vi forholder os til den anden parts personlige historie og i den måde, vi er med til at fastholde de spor, en person efterlader via sin fortælling.Vi ser det som en særlig forpligtelse for den professionelle i det pædagogiske omsorgsarbejde at kunne se ikke bare det essentielle i den anden parts livsfortælling, men også kunne gå et skridt videre med at synliggøre denne på den andens betingelser. Pædagogisk arbejde handler vel i bund og grund om at kunne se barnet, den unge eller brugeren som en hel person med en historie, som indikerer, hvad denne er optaget af, kan lide og som en måde at skabe mening for sig selv og de interpersonelle relationer, som man indgår i.De narrative aspekter, som arbejdet med livshistorie lægger op til, vil i denne sammenhæng få en central plads, og vi vil indkredse fortællingens funktion og særkende, når vi taler om livshistorier. Identitet og det narrative er tæt forbundne størrelser og vil – sammen med de refleksioner, som pædagogen gør sig i forhold til projekterne – også være felter som vægtes meget i denne beskrivelse af vort pædagogiske udviklingsarbejde med livshistorie som pædagogisk grundsyn.
Pædagogisk er det vort mål at lægge op til debat om mulighederne for en anderledes tænkning på det socialpædagogiske område.Bogen er inddelt i 4 områder: De narrative aspekter ved fortællingen, muligheder for livshistoriearbejde i grunduddannelsen, livshistoriearbejdet i pædagogisk praksis og endelig at arbejde med fortælling i personalegruppen. I hver del vil der blive inddraget praksiseksempler.
Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagogseminarier, samt beslægtede uddannelser, socialrådgivere, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter m.fl. Bogen kan også med stort udbytte læses af folk med almindelig interesse for den personlige historie, livshistorien.

Yderligere information

Vægt 0,345 kg