Eksterne nyheder

Information om håndtering af covid-19 omkring jul og nytår

18. december 2020

Hvordan kan man trygt og sikkert holde jul og nytår på sociale tilbud og for hjemløse og udsatte mennesker? Socialstyrelsen udgiver et kort informationsmateriale om arrangementer i juletiden i den aktuelle corona-situation.

Læs mere

Millioner til sociale initiativer er fordelt

2. december 2020

En aftale om at fordele 760 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år er indgået af regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier.

Læs mere

Følg med i det store partnerskabsprojekt i socialpsykiatrien

2. december 2020

Fire kommuner er i fuld gang med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering. Følg med i arbejdet i det nye nyhedsoverblik, der vil udkomme to gange om året.

Læs mere

Sociale tilbud kan nu indrette særlige besøgsrum

2. december 2020

Det bliver nu muligt at indrette særlige besøgsrum på sociale tilbud i de mange kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner.

Læs mere

Retningslinjerne på socialområdet er opdateret

2. december 2020

Socialstyrelsen har opdateret corona-retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Læs mere

Ny håndbog skal hjælpe med at afdække lovende praksis på socialområdet

30. september 2020

Mange socialfaglige indsatser skaber positive forandringer for borgerne, selvom indsatsernes effekter ikke er dokumenteret. Den nye håndbog i lovende praksis har til formål at understøtte kommuner og sociale tilbud i udviklingen af deres praksis ved hjælp af faglig refleksion og egne data.

Læs mere

Ny udgave af retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

30. september 2020

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort den 5. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet.

Læs mere

Pulje: Bedre fysiske rammer på sociale tilbud

30. september 2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til bedre fysiske rammer på tilbud for socialt udsatte børn og voksne. Ansøgningsfrist: 22. oktober 2020 kl. 12.00.

Læs mere

Nye litteraturstudier: Hvad er kvalitet på botilbud og i bostøtte?

30. september 2020

Socialstyrelsen sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Men hvad er god kvalitet i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder, der bor på botilbud eller modtager bostøtte? Det indkredses i to nye litteraturstudier.

Læs mere

Nyt kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

30. september 2020

Har du set det nye store kursuskatalog til socialpsykiatrien? Recovery, misbrug, ensomhed, progression og frivillighed er nogle af de mange emner, som man som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien nu kan få mere viden om. Vælg mellem e-læring, korte videnskurser eller praksiskurser. Tilmeldingen er åben.

Læs mere