Eksterne nyheder

Følg med i det store partnerskabsprojekt i socialpsykiatrien

2. december 2020

Fire kommuner er i fuld gang med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering. Følg med i arbejdet i det nye nyhedsoverblik, der vil udkomme to gange om året.

Læs mere

Sociale tilbud kan nu indrette særlige besøgsrum

2. december 2020

Det bliver nu muligt at indrette særlige besøgsrum på sociale tilbud i de mange kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner.

Læs mere

Retningslinjerne på socialområdet er opdateret

2. december 2020

Socialstyrelsen har opdateret corona-retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Læs mere

Ny håndbog skal hjælpe med at afdække lovende praksis på socialområdet

30. september 2020

Mange socialfaglige indsatser skaber positive forandringer for borgerne, selvom indsatsernes effekter ikke er dokumenteret. Den nye håndbog i lovende praksis har til formål at understøtte kommuner og sociale tilbud i udviklingen af deres praksis ved hjælp af faglig refleksion og egne data.

Læs mere

Ny udgave af retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

30. september 2020

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort den 5. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet.

Læs mere

Pulje: Bedre fysiske rammer på sociale tilbud

30. september 2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til bedre fysiske rammer på tilbud for socialt udsatte børn og voksne. Ansøgningsfrist: 22. oktober 2020 kl. 12.00.

Læs mere

Nye litteraturstudier: Hvad er kvalitet på botilbud og i bostøtte?

30. september 2020

Socialstyrelsen sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Men hvad er god kvalitet i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder, der bor på botilbud eller modtager bostøtte? Det indkredses i to nye litteraturstudier.

Læs mere

Nyt kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

30. september 2020

Har du set det nye store kursuskatalog til socialpsykiatrien? Recovery, misbrug, ensomhed, progression og frivillighed er nogle af de mange emner, som man som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien nu kan få mere viden om. Vælg mellem e-læring, korte videnskurser eller praksiskurser. Tilmeldingen er åben.

Læs mere

Retningslinjer på socialområdet er opdateret

30. september 2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19. Retningslinjerne er blandt andet opdateret på baggrund af, at der i en række kommuner er indført midlertidige besøgsrestriktioner på visse sociale tilbud. 

Læs mere

Stor evaluering af det specialiserede socialområde igangsættes

3. juli 2020

En grundig evaluering skal afdække målgrupper og tilbud på det specialiserede socialområde. Evalueringen skal på sigt danne grundlag for en egentlig specialeplanlægning.

Læs mere