Nyt fra Socialt Lederforum

Nyhedsbrev ultimo april 2023

28. april 2023

Nyhedsbrev ultimo april 2023 er netop udsendt til alle på mail-listen. Se nyhedsbrevet HER.

Læs mere

Undskyldning til tidligere anbragte

28. april 2023

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen til et arrangement på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.

Læs mere

Repræsentantskabsvalg 2023

26. april 2023

Iflg. vedtægterne er der i år ordinært valg til repræsentantskabet. I den forbindelse har vi udsendt denne nyhed til vores medlemmer: Repræsentantskabsvalg 2023 Er du medlem men har du ikke modtaget mailen, kan du komme på vores mail-liste ved at skrive en mail til mail@socialtlederforum.dk

Læs mere

Nyhedsbrev ultimo marts 2023

28. marts 2023

Nyhedsbrevet ultimo marts 2023 kan læses HER.

Læs mere

Officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen

28. marts 2023

Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld til de tidligere anbragte.

Læs mere

Årsrapport 2021 om socialtilsynene

28. marts 2023

Hvert år offentliggøres en rapport om de fem socialtilsyns aktiviteter. Årsrapporten 2021 viser, at der i lighed med tidligere er stor variation på tværs af tilsynene på flere områder. Rapporten har ud over de faste data og nøgletal et temaafsnit om magtanvendelser.

Læs mere

Nyhedsbrev primo februar

9. februar 2023

Nyhedsbrev primo februar 2023 kan læses her.

Læs mere

Gratis ledernetværk i socialpsykiatrien

9. februar 2023

Deltag i Social- og Boligstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere

Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

9. februar 2023

Social- og Boligstyrelsen har netop færdiggjort et ambitiøst koncept for, hvordan kommuner kan arbejde med strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Læs mere

Nyhedsbrev medio november 2022

21. november 2022

Nyhedsbrevet medio november kan læses HER.

Læs mere