Nyt fra Socialt Lederforum

Ny udgave af retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

30. september 2020

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort den 5. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet.

Læs mere

Pulje: Bedre fysiske rammer på sociale tilbud

30. september 2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til bedre fysiske rammer på tilbud for socialt udsatte børn og voksne. Ansøgningsfrist: 22. oktober 2020 kl. 12.00.

Læs mere

Nye litteraturstudier: Hvad er kvalitet på botilbud og i bostøtte?

30. september 2020

Socialstyrelsen sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Men hvad er god kvalitet i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder, der bor på botilbud eller modtager bostøtte? Det indkredses i to nye litteraturstudier.

Læs mere

Nyt kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

30. september 2020

Har du set det nye store kursuskatalog til socialpsykiatrien? Recovery, misbrug, ensomhed, progression og frivillighed er nogle af de mange emner, som man som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien nu kan få mere viden om. Vælg mellem e-læring, korte videnskurser eller praksiskurser. Tilmeldingen er åben.

Læs mere

Retningslinjer på socialområdet er opdateret

30. september 2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19. Retningslinjerne er blandt andet opdateret på baggrund af, at der i en række kommuner er indført midlertidige besøgsrestriktioner på visse sociale tilbud. 

Læs mere

Stor evaluering af det specialiserede socialområde igangsættes

3. juli 2020

En grundig evaluering skal afdække målgrupper og tilbud på det specialiserede socialområde. Evalueringen skal på sigt danne grundlag for en egentlig specialeplanlægning.

Læs mere

Udmelding fra ministeren vedrørende brugen af konsulenter

3. juli 2020

Ankestyrelsen har udtalt, at betalingsmodellen ”no-cure-no-pay” er ulovlig, hvis de private konsulenters arbejde for en kommune indebærer vurderinger af konkrete ydelser til borgere.

Læs mere

Nye retningslinjer på socialområdet

3. juli 2020

Retningslinjerne er blandt andet opdateret på baggrund af, at det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er ophævet.

Læs mere

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien

3. juli 2020

Hvordan kan vi sammen styrke en socialpsykiatri, der er under pres? Vær med den 9. september 2020, når Socialstyrelsen holder konference om kvalitet i socialpsykiatrien og kom hjem med ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering.

Læs mere

Brev fra Astrid Krag vedrørende gradvis genåbning af socialområdet

1. maj 2020

Onsdag skrev social- og indenrigsminister Astrid Krag til kommuner, regioner, socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer vedrørende den gradvise genåbning på det sociale område.

Læs mere