Nyt fra Socialt Lederforum

Ledelsesteorier som iagttagelseskraft

6. juni 2012

Ledelsesteorier som iagttagelseskraft Hvilke ledelsesteorier rammer plet, når det gælder om at håndtere de daglige udfordringer som leder? Det er et spørgsmål, mange ledere formentlig har stillet sig selv. Svaret er hverken entydigt eller enkelt, men mit bud er at have en palet af muligheder, man kan bruge. Kært barn har mange navne – det…

Læs mere

Frivillige i tilbud til udviklingshæmmede mennesker

6. juni 2012

Frivillige i tilbud til udviklingshæmmede mennesker. Socialt Leder Forum går aktivt ind i projekt for at integrere frivillige i arbejdet på tilbud til udviklingshæmmede mennesker. Som tidligere omtalt forsøger Socialt Leder Forum i samarbejde med Time Advice og en række frivillige organisationer og kommuner at rejse penge i Fornyelsesfonden . Vores interesse er at der…

Læs mere

Frivillighed giver tid til livskvalitet: Orienteringsmøde

3. maj 2012

Socialt Leder Forum inviterer sine medlemmer til orienteringsmøde om frivillighed på tilbud til mennesker med udviklingshæmning Orienteringsmøde for ledere om frivillighed på bo-, samværs- og aktivitetstilbud Hos Socialt Leder Forum samarbejder vi med Time Advice om et projekt, som skal udbrede brug af frivillige. Frivillighed er ikke udbredt på vores område, og det vil vi…

Læs mere

Tale ved starten af Landsmødet i 2012

19. april 2012

Her er, i redigeret form, den tale jeg holdt ved indledningen til Socialt Leder Forum’s landsmøde, der blev afholde den 29. og 30 marts. Her er mulighed for genopfriskning for dem der hørte talen og en mulighed for alle dem der ikke havde mulighed for være til stede i Nyborg til at sætte sig ind…

Læs mere

Sådan bryder du vanens magt

17. april 2012

– Hvad vil det sige at være en innovativ leder? – Hvordan kan jeg vende det evige pres til noget positivt? Deltag i den lokale temadag Input til innovation, hvor vi kommer hele vejen rundt om de emner, der aktuelt fylder mest i vores hverdag som socialfaglige ledere. Vi har inviteret nøglepersoner inden for området,…

Læs mere

Damkjærgaard er nyt medlem

11. april 2012

Bostedet Damkjærgaard, der er et tilbud til psykisk og fysisk svagt fungerende personer over 17 år, er nyt medlem i Socialt Leder Forum.  Bostedet Damkjærgaard er en firlænget gård fra 1883, smukt beliggende 10 km. syd for Vejle.Det er et bosted efter servicelovens § 107 & 108, hvor der bor voksne udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning.…

Læs mere

Gefion er nyt medlem

10. april 2012

Helhedstilbudet Gefion, der er et kommunalt drevet dag- og botilbud til voksne mennesker med autismespektrum-forstyrrelse i Rudersdal Kommune, er nyt medlem i Socialt Leder Forum. Helhedstilbudet Gefion er et kommunalt dag- og botilbud, som består af boligerne Gefion og daghjemmet Gefion. Der er i alt ca. 100 medarbejdere på Helhedstilbudet Gefion, og medlemskabet skal blandt…

Læs mere

Socialt Leder Forum har fået svar fra ministeren om arbejdsdragt, beklædning

15. marts 2012

Med baggrund i at embedslægeinstitutionen og flere kommunale tilsyn pålagde botilbud at de ansatte på botilbud skulle bæres arbejdsdragter. forespurgte Socialt Leder Forum, Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup om hendes holdning. Pålægget er kommet efter at Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren, blev udsendt i juni 2011. Karen Hækkerup mener at tilbud til…

Læs mere

Orientering om arbejdet i ministeriet om håndtering af beboermidler

15. december 2011

Socialt Leder Forum er inviteret med i arbejdet omkring udarbejdelse af etiske pejlemærker for håndtering af beboermidler. Her er en kort orientering Vi er kommet godt i gang med arbejdet omkring håndteringen af beboermidler. Vi har fået en del input fra botilbud rundt om i landet, hvor enten botilbuddet selv eller, som det sker i…

Læs mere