Nyt fra Socialt Lederforum

Nyt partnerskab på handicapområdet

26. februar 2021

Social- og ældreminister Astrid Krag, KL, Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening etablerer et nyt partnerskab, som skal styrke tilliden, retssikkerheden og trygheden for mennesker med handicap.

Læs mere

Kvalitet i botilbud – en kvalitativ undersøgelse

22. januar 2021

Socialt Lederforum har været en del af Socialstyrelsens undersøgelse ‘Kvalitet i botilbud’.
Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2020. Fem botilbudsledere deltog.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af VISOs ydelser på voksenområdet

22. januar 2021

En række af VISOs ydelser skal sendes i udbud senere på året. Deltag i det virtuelle informationsmøde den 4. marts 2021 og få mere at vide om udbudsprocessen, målgrupper og delaftaler. Oplæg og spørgsmål/svar fra mødet vil senere blive offentliggjort.

Læs mere

Syv principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien

22. januar 2021

Recovery-tilgangen udbredes i disse år i socialpsykiatrien. Det stiller særlige krav til den faglige ledelse, i forhold til at sætte rammer og retning. Få inspiration til dette arbejde i en ny publikation, der beskriver syv principper for en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.

Læs mere

Hvad betyder juleundtagelserne på socialområdet?

18. december 2020

I denne uge annoncerede statsministeren yderligere skærpelser af nuværende corona-restriktioner over hele landet. Nu er samtlige kommuner omfattet af restriktionerne. Der er dog indført undtagelser til forsamlingsforbuddet på 10 personer, som skal sikre, at udsatte og beboere på sociale tilbud kan fejre jul.

Læs mere

Information om håndtering af covid-19 omkring jul og nytår

18. december 2020

Hvordan kan man trygt og sikkert holde jul og nytår på sociale tilbud og for hjemløse og udsatte mennesker? Socialstyrelsen udgiver et kort informationsmateriale om arrangementer i juletiden i den aktuelle corona-situation.

Læs mere

Millioner til sociale initiativer er fordelt

2. december 2020

En aftale om at fordele 760 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år er indgået af regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier.

Læs mere

Følg med i det store partnerskabsprojekt i socialpsykiatrien

2. december 2020

Fire kommuner er i fuld gang med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering. Følg med i arbejdet i det nye nyhedsoverblik, der vil udkomme to gange om året.

Læs mere

Sociale tilbud kan nu indrette særlige besøgsrum

2. december 2020

Det bliver nu muligt at indrette særlige besøgsrum på sociale tilbud i de mange kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner.

Læs mere

Retningslinjerne på socialområdet er opdateret

2. december 2020

Socialstyrelsen har opdateret corona-retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Læs mere